Skip to main content
All Posts By

Shared Ambition

Leidinggevenden: het zijn nét mensen

Alfred Adler
Vier van de tien leidinggevenden piekeren iedere dag over de vraag ‘Ben ik wel goed genoeg?’ Niet zo vreemd: er wordt nogal wat gevraagd van mensen in deze functie: onder de brede noemer van leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij manager, coach en inspirator is. Deze drie eigenschappen heeft niet iedere...
Read More

Job Vitality: aandacht voor de loopbaan van medewerkers

Shared Ambition - boiling frog
Werk en werkomstandigheden veranderen met grotere snelheid dan veel werknemers kunnen bijhouden. Door de voortdurende veranderingen is het steeds ingewikkelder om essentiële nieuwe kennis en vaardigheden op peil te houden. Daarnaast zijn er grote verschillen in visie en verwachtingen ten aanzien van werk tussen mensen die nieuw op de arbeidsmarkt komen...
Read More

Deloitte-resultaat met positieve psychologie

Deloitte, Shared Ambition
Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zicht richt op welbevinden. Waar traditionele psychologie zich vooral bezighoudt met wat er ‘mis’ is, stelt positieve psychologie de vraag: ‘Hoe kan het beter en prettiger’. Daarbij wordt uitgegaan van de sterke kanten en persoonlijke groei van mensen. Veel mensen en...
Read More

Klantevent 2019 – Loopbaan als Levensader

‘Een cadeautje’. Zo benoemde één van de aanwezigen na afloop van ons klantevent van maandagmiddag 1 april. De ruim 55 deelnemers (veelal HR-managers, healthmanagement- en Talentmanagementadviseurs en Arbo-adviseurs) werden met behulp van presentaties en workshops in hoog tempo meegenomen in het thema: ‘Loopbaan als levensader’. De locatie van het event...
Read More

Sociale gelijkwaardigheid op de werkvloer

Marion Balla - Shared Ambition event
De Canadese Marion Balla inspireerde op 11 februari (2019) de 50 aanwezigen met dit complexe thema. Want wat is sociale gelijkwaardigheid en waarom is het zo belangrijk? Bij sociale gelijkwaardigheid gaat het om het ervaren van waardering, verbinding en respect. Dat kan pas gerealiseerd worden als de medewerker zich thuis...
Read More