Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

For English version of this message, click here.

Download hier de flyer
Corona – Veerkrachtplan voor werkgevers
Corona – Veerkrachtplan voor werknemers
Corona – Mentale gezondheid voor werkgevers in de zorg
Corona – Mentale gezondheid voor werkgevers
Corona – Mentale gezondheid voor werknemers in de zorg
Corona – Mentale gezondheid voor werknemers


Het ontgaat niemand dat de ontwikkelingen rondom het Corona-virus grote invloed hebben in de Nederlandse samenleving en daarbuiten. De situatie vraagt om praktische maatregelen om de fysieke gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast zijn er mensen die onder invloed van de maatschappelijke onrust die de situatie met zich meebrengt gevoelens van onzekerheid en stress ontwikkelen.

Met dit bericht willen we je informeren over de praktische richtlijnen die Shared Ambition hanteert t.a.v. haar consultants en de medewerkers/cliënten die zij begeleiden.
Ook gaan we kort in op de mentale weerbaarheid van medewerkers onder de huidige omstandigheden.

Richtlijnen en maatregelen t.a.v. onze consultants en hun cliënten

Algemeen
Shared Ambition volgt in de richtlijnen naar haar consultants de adviezen die vanuit de overheid gecommuniceerd worden. We vragen onze consultants om alert te zijn op hun eigen gezondheidssituatie en zich te houden aan de regels die zijn voorgeschreven t.a.v. quarantaine in geval van terugkomst van reis/vakantie uit risicogebieden en/of gevallen van besmetting met het virus in hun directe omgeving.

Consultants die medewerkers op de bedrijfslocatie bezoeken (bijvoorbeeld ‘Coach op Locatie’) vragen wij om de richtlijnen van de betreffende werkgever te volgen. Als de richtlijnen bijvoorbeeld inhouden dat medewerkers thuiswerken, kan een consult mogelijk via telefoon of videochat plaatsvinden.

Medewerkers/cliënten die het hoofdkantoor van Shared Ambition in Amersfoort of de praktijk van een consultant bezoeken, vragen wij om de adviezen die vanuit de overheid gecommuniceerd worden te volgen (zie hierboven, onder ‘Algemeen’).
Als een consultant gerede twijfel heeft over de gezondheidssituatie van een medewerker/cliënt, zal hij/zij het initiatief nemen om de begeleiding op afstand voort te zetten.

Mentale weerbaarheid
Mogelijk zijn er in jouw bedrijf of organisatie medewerkers die zich meer dan gemiddeld zorgen maken of zelfs angstig zijn n.a.v. (de berichtgeving over) het Corona-virus. Zorgen en angst kunnen leiden tot spanning en bij voortduring, tot stress. Stress kan zich uiten op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld in slaapproblemen.
Als je dit herkent onder jouw medewerkers, raden we je aan om contact op te nemen met de consultant van Shared Ambition die voor jouw bedrijf of organisatie werkzaam is. De beroepsvereniging van psychologen (waar onze consultants bij zijn aangesloten) heeft duidelijk omschreven hoe we cliënten kunnen helpen die bang zijn voor het Corona virus.

Heb je vragen over dit bericht dan kun je contact opnemen met Shared Ambition, te bereiken op: info@sharedambition.com of 033 433 7010.

Lees hier alles over onze aanpak en visie op Corona en mentale weerbaarheid

Naar de inhoud springen