Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Vanaf het moment dat het Covid-19 virus dwong vanuit huis te gaan werken heeft Shared Ambition haar dienstverlening omgezet naar ‘begeleiding op afstand’. Met als resultaat dat vrijwel alle psychologische begeleidingstrajecten ‘gewoon’ zijn doorgegaan en nieuwe aanmeldingen konden worden opgepakt. Tijdens de lockdown is het aantal aanvragen voor online coaching -zoals HeyCoach- met ruim 30% toegenomen: veelal het gevolg van gevoelens van onrust, stress en angst die mensen ervaren. Ook nieuwe opdrachtgevers hebben zich gemeld. Hierdoor heeft Shared Ambition het drukker dan voorheen maar door het wegvallen van reistijd en het efficiënt online werken kunnen we het aantal extra aanmeldingen verwerken. We hebben voldoende coaching capaciteit, ook Engelstalig.
Uiteraard zijn wij blij dat er nu wat meer ‘vrijheid van handelen’ is.

Hierbij presenteren wij onze nieuwe beleidsmaatregelen. Ook in deze nieuwe fase van de Corona-situatie kunt u er vanuit gaan dat uw medewerkers bij ons in veilige handen zijn!

Verruiming van mogelijkheden contactafspraken in de periode 11 mei – 1 september

 

Consultants van Shared Ambition kunnen weer face-to-face afspreken met cliënten onder de volgende voorwaarden:

  • De consultant heeft in het geheel geen klachten die duiden op Corona
  • De cliënt heeft in het geheel geen klachten die duiden op Corona
  • De cliënt heeft toestemming van de werkgever om face-to-face af te spreken met de consultant van Shared Ambition
  • Het face-to-face contact heeft een uitgesproken meerwaarde ten opzichte van beeldbellen vanuit het perspectief van de cliënt en/of de consultant
  • De 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd

Spreekkamer

  • Alleen de spreekkamers die voldoende ruimte bieden, worden in gebruik genomen
  • Consultants verzoeken hun cliënten om op het afgesproken tijdstip aan te bellen en anders tot die tijd in hun auto of buiten te wachten

Trainingen 

  • Kleine en opleidingsgerichte bijeenkomsten, waarbij face-to-face contact een aantoonbare meerwaarde heeft, zijn toegestaan mits akkoord bevonden door de opdrachtgever en mits deelnemers en/of trainers geen klachten hebben die duiden op Corona
  • Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen plus de trainer(s)
  • De trainingsruimte dient zo ruim te zijn dat de 1,5 meter afstand wordt gerespecteerd

Shared Ambition werkt aan een nieuw ‘blended’ evenwicht tussen face-to-face contact en beeldbellen. Oók in een toekomstige situatie waarin de Corona-maatregelen verder versoepelen of niet langer nodig zijn, zien we de toegevoegde waarde van deze manier van werken. We hebben hiervoor HeyCoach ontwikkeld.

Corona werken psychologie

Lees hier alles over onze aanpak en visie op Corona en mentale weerbaarheid.

Heeft u nog vragen over de aanpak van Shared Ambition neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op: info@sharedambition.com of 033 433 7010.

Skip to content