Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Werk en werkomstandigheden veranderen met grotere snelheid dan veel werknemers kunnen bijhouden. Door de voortdurende veranderingen is het steeds ingewikkelder om essentiële nieuwe kennis en vaardigheden op peil te houden. Daarnaast zijn er grote verschillen in visie en verwachtingen ten aanzien van werk tussen mensen die nieuw op de arbeidsmarkt komen en mensen met langere werkervaring. Werkenden ervaren hun werksituatie steeds vaker als onbevredigend en zijn niet (meer) vitaal op en in hun werk. Vaak is er nog geen sprake van verzuim of ziekte maar wel van teruglopende productiviteit en minder beleving van werkgeluk. Een goede medewerker behouden is immers een stuk goedkoper (en leuker) dan afvloeien en werven, zo bleek ook uit het onderzoeksrapport HR-Trends 2019-2020 van adviesbureau Berenschot.

25% van de psychologische interventies bij Shared Ambition blijkt geen psychische oorzaak te hebben, maar een loopbaanvraagstuk te zijn. Om deze vraagstukken te beantwoorden koppelen we medewerkers aan een team van loopbaan- en/of arbeidsmarktexperts. Zij helpen medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzet, ontwikkeling en welzijn en dragen oplossingen aan die de mentale weerbaarheid en het verandervermogen vergroten.

Met werkgevers gaan we in gesprek om te onderzoeken hoe we in de organisatie de focus van zorg voor psychisch verzuim kunnen verschuiven naar het belang van loopbaanplanning. Daar ligt immers ook de oorzaak en … voorkomen is beter dan genezen.

Fysiek en mentaal vitaal blijven in je werk is belangrijk. Maar hoe komt het dat die vitaliteit in relatie tot de loopbaan aan slijtage onderhevig is? Al in 2007 deed Aukje Nauta (hoogleraar Employability in Werkrelaties) onderzoek naar dit onderwerp en trok in haar publicatie (‘Voorbij het ‘Boiling Frog’-syndroom’) de volgende analogie:

‘Als je een kikker in een pan kokend water zet, schrikt de kikker en springt eruit. Shared Ambition - boiling frogZet je een kikker in een pan koud water die je langzaam opwarmt, blijft hij zitten en kookt zichzelf. Als je een medewerker direct confronteert met (bedreigende) veranderingen, reageert deze alert en onderneemt actie. Als de omstandigheden niet of te langzaam veranderen en van ‘aangenaam’ ongemerkt overgaan naar ‘bedreigend’, wennen zij aan de bestaande situatie, zien de verandering niet aankomen en komen niet in actie.’

Hoe kun je als werkgever voorkomen dat jouw organisatie een langzaam opwarmend pannetje wordt? Dit onderwerp kwam aan bod tijdens ons klantevent met als thema ‘Loopbaan als levensader’ op 1 april jl. Een antwoord op die vraag is: door middel van Job Crafting. Job Crafting gaat uit van de intrinsieke behoefte van mensen om zelf verantwoordelijkheid te willen nemen over wat ze doen en hoe ze dat doen. In het geval van werk om – passend binnen de afspraken die je met elkaar maakt over samenwerking en resultaat – je werk te organiseren en uit te voeren. Als medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zelf (mede-)invulling aan hun werk te geven, draagt dat bij aan werkgeluk. Machteld van den Heuvel is assistent professor Werk & Organisatiepsychologie aan de UVA en geeft vanuit haar eigen bedrijf trainingen en coaching aan mensen met loopbaanvraagstukken. Op korte termijn publiceert Shared Ambition een interview met Machteld. Daarin komen behalve Job Crafting ook Leisure- en Career Crafting en de belangrijke samenhang tussen de drie thema’s aan bod.

Shared Ambition gaat graag met je in gesprek over Job Vitality in jouw bedrijf of organisatie. Heb je belangstelling, neem dan contact op met een van onze experts op dit thema: Mieke Verbaarschot (Mieke.Verbaarschot@sharedambition.com), Ben Jonker (Ben.Jonker@sharedambition.com ) en Herre Trujillo (Herre.Trujillo@sharedambition.com)

In een volgende bijdrage: Job Vitality: problematiek (en oplossingen) specifiek in relatie tot verschillende generaties medewerkers.

Erik van der Ploeg

Directeur business development

Meer weten over Job Vitality?:

  • De aanpak en producten van Shared Ambition. Klik hier.
  • Informatie over Job Vitality uit het klantevent 2019. Klik hier.