Praktijk B-GGZ

Je wilt je aanmelden in onze praktijk

We gaan samen aan de slag

Shared Ambition is een praktijk voor Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) met erkende opleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Je kunt – al dan niet op verwijzing van de huisarts – bij onze praktijk terecht met uiteenlopende psychische klachten of problemen, zoals angst, depressiviteit of burn-out/overspannenheid.
Ook voor jou zijn alle aangeboden producten van Shared Ambition beschikbaar. Prettig om te weten: we hebben geen wachtlijst!

Goede diagnose vormt de basis

Een goede diagnose vormt de basis van de behandeling. De voorlopige diagnose uit de screening van de huisarts is ons uitgangspunt. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we in de zogeheten ‘intakefase’ nadere (psychologische) testen afnemen om je problemen goed in beeld te krijgen.

Samen aan de slag

We bespreken de resultaten met je. Dan bekijken we samen hoe we het beste kunnen werken aan je problemen. Daarvoor stellen we samen een behandelplan op. Hierin benoemen we je klacht(en), het doel dat je wilt bereiken en hoe we dit gaan aanpakken. Het wordt jouw plan, in jouw woorden. De afronding van de behandeling vindt plaats in een afsluitend gesprek waarin we evalueren wat er veranderd is. De duur van de behandeling varieert doorgaans van vijf tot twaalf gesprekken.

Beveiligd dossier

We werken met een beveiligd dossier dat voor jou volledig toegankelijk is. Heel handig voor het maken van afspraken, de uitwisseling van informatie, opdrachten, etc. Zo houden we samen overzicht.

Tarieven en wachtlijst

Voor de GB-GGZ 2017 worden onderstaande tarieven gehanteerd, dit conform de tarieven zoals vastgesteld door het NZA.
Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, waardoor de kosten die in aanmerking komen voor de GB-GGZ gedeclareerd kunnen worden. Indien je wilt weten of je verzekering in aanmerking komt dan raden wij je aan om contact op te nemen met ons secretariaat of uw zorgverzekeraar.
Shared Ambition kent geen wachtlijsten voor hulpvragen.

De tarieven zijn als volgt:
• Korte begeleiding (ca.1 – 4 sessies met intake) – € 439,56
• Middellange begeleiding (ca. 1 – 7 sessies met intake) – € 740,91
• Intensieve begeleiding (ca. 1 – 11 sessies met intake) – € 1.136,54
• Transitie (ca. 1 + 1 sessie met intake) – € 189,06

Onverzekerde zorg (ovp) (niet-basispakketzorg, per consult) – € 95,89

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Je vindt een goedgekeurd kwaliteitsstatuut van Shared Ambition hier.

Vergoeding

Of de behandeling vergoed wordt door je zorgverzekeraar hangt af van de verzekering die je hebt afgesloten en de daarbij behorende voorwaarden. We raden je aan om hiernaar te informeren voordat je je aanmeldt.

Locatie

Onze particuliere praktijk is gevestigd op diverse plaatsen in Nederland, waaronder Amersfoort. Voor meer informatie over een locatie bij jou in de buurt kun je contact met ons opnemen.