Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

De dienstverlening van Shared Ambition is een samenhangend aanbod van producten en diensten onder de naam ‘Matched Care’. Binnen dit aanbod is altijd ruimte voor op maat oplossingen. In 2021 vertellen verschillende klanten en cliënten van Shared Ambition over hun ervaringen met het ‘maatwerk’ van Shared Ambition.

Bedrijf: FrieslandCampina
Aanleiding: Reorganisatie kaasfabriek in Rijkevoort, oktober 2020

Organisatieveranderingen zijn aan de orde van de dag. Voor medewerkers zijn deze vaak ingrijpend, zeker als er sprake is van sluiting van een hele vestiging. Deze situatie deed zich voor bij FrieslandCampina Dairy Essentials in Rijkevoort. De productielocatie werd per 1 oktober 2020 definitief gesloten en dit betekende verlies van banen voor de 80 medewerkers, waarvan 58 in vaste dienst. Van hen werkten sommigen al meer dan 30 jaar in de fabriek.

FrieslandCampina: Martin ten Bloemendal (Manager Recruitment & Mobility)

‘Het besluit de vestiging in Rijkevoort definitief te sluiten, is genomen op grond van de productiecapaciteit van FrieslandCampina Dairy Essentials in relatie tot nieuwe inzichten in de toekomstige melkvolume-ontwikkelingen. Daarnaast spelen kostenoverwegingen een belangrijke rol. Dit alles samen heeft geleid tot het besluit de vestiging in Rijkevoort te sluiten. Deze beslissing was tot op dat moment voorkomen, maar nu onafwendbaar. Voor de medewerkers een harde slag die we geprobeerd hebben op te vangen met een ambitieus plan. Doelstelling was om bij voorkeur 100% van de medewerkers bij FrieslandCampina te herplaatsen of te begeleiden naar een nieuwe werkplek buiten het bedrijf.

Direct na de aankondiging van de voorgenomen sluiting in juli 2020 werd een intensief traject van heroriëntatie op de arbeidsmarkt gestart, begeleid door interne en externe trainers. Shared Ambition was op meerdere momenten intensief betrokken bij dit proces.

FrieslandCampina reorganisatie

Shared Ambition: Yvonne Stomphorst (Senior Consultant, account manager voor FrieslandCampina):

‘Op verzoek van Martin was een collega-psycholoog van Shared Ambition aanwezig op de dag van de mededeling van de voorgenomen sluiting van de fabriek. Hij kon de medewerkers – die vanzelfsprekend boos, verdrietig, teleurgesteld en/of bezorgd waren – direct ondersteunen.  Daarnaast heeft FrieslandCampina ons gevraagd om een workshop te verzorgen met als titel ‘Zo zit ik in de wedstrijd’.

Binnen afzienbare tijd hadden twee collega’s van Shared Ambition een programma voor de workshop ontwikkeld. In oktober 2020 zijn de workshops gegeven met goed resultaat en enthousiaste reacties.’

Begeleiding en Workshop

De begeleiding van Shared Ambition op de dag van de aankondiging van de reorganisatie was de eerste effectieve stap in het traject van heroriëntatie.

Ten Bloemendal: ‘Ik ben geen psycholoog en ook niet ‘onpartijdig’. De emoties die een dergelijk bericht veroorzaken moeten in goede banen geleid worden door iemand die weet hoe je zoiets moet aanpakken. De medewerkers gaven terug dat het hen goed heeft gedaan hun verhaal direct kwijt te kunnen.’

Stomphorst: ‘Het is van belang om deze stap te hebben gezet voordat je kunt starten met heroriëntatie op werk. Zolang gevoelens als boosheid en teleurstelling overheersen, belemmeren die het vermogen om naar de toekomst te kijken. Verlies van je baan en afscheid van een bedrijf zijn een rouwproces. Dat heeft aandacht nodig.’

Ook tijdens de workshop ‘Zo zit ik in de wedstrijd’ was er aandacht voor stoom afblazen en het benoemen van emoties.

Ten Bloemendal: ‘En vooral ook voor reflectie op hoe je emoties je helpen of tegenwerken bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast was er begeleiding vanuit het mobiliteitscentrum.’

De resultaten

De samenwerking tussen alle betrokkenen binnen FrieslandCampina (leidinggevenden/casemanagers, de OR, het mobiliteitsteam), bedrijfsartsen en Shared Ambition hebben tot een mooi resultaat geleid:

  • Op 1 oktober 2020 hadden 46 van de 68 medewerkers een nieuwe baan binnen of buiten FrieslandCampina gevonden.
  • Op dit moment is in totaal 1/3 deel van de medewerkers elders aan de slag.
  • De resterende 12 personen zijn begonnen met een intensief traject waarin zij hun talenten en drijfveren ontdekken, werken aan hun CV en begeleiding krijgen bij sollicitatiegesprekken. Dit traject is voor 9 personen afgerond, wat heeft geleid tot een volgende stap in hun loopbaan. Nog 3 te gaan …

Meer weten …

… over de producten en diensten van Shared Ambition op het gebied van psychologische interventie en/of Job Vitality? Kijk dan op www.sharedambition.com/producten

We hebben dit artikel ook uitgewerkt als infographic. Download infographic
Ga naar de inhoud