Training

Leidinggeven & Stress

Leidinggeven & Stress is een groepstraining waarin leidinggevenden leren om stresssignalen bij hun medewerkers te (h)erkennen en het goede gesprek aan te gaan.

Dit is Leidinggeven & Stress

 • Groepstraining
 • Offline – Online
 • Educatief
 • Aantal uren: 8
 • Doorlooptijd in weken: 2 dagdelen
Meer informatie

Wil je leren hoe je tijdig signalen van stress en druk bij je medewerkers kunt herkennen? Wil je weten hoe je kunt sturen op effectief gedrag en een gezonde balans bij je medewerkers? Wil je leren hoe je omgaat met medewerkers die op basis van stress-gerelateerde klachten verzuimen? Dan is deze training iets voor jou.

Als je je vaardigheden om een stress-verminderend gesprek met een medewerker te voeren wilt vergroten en oefenen met een trainersacteur, dan kan dat kan in het extra dagdeel ‘Een goed gesprek over stress’.

Dit is Leidinggeven & Stress

 • 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel.
 • Interactief samenwerken met collegamanagers aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die ongezonde stress verminderen.
 • Door middel van dialoog, kennisoverdracht, oefeningen.
 • Trainen (optioneel met acteur) van gespreksvaardigheden op basis van eigen casuïstiek.
 • Resultaat: persoonlijk actieplan.

Dit leer je

 • Wat is stress: ontstaan, signalen, gedrag en gevolgen.
 • Stressbronnen in het werk.
 • Hoe te handelen in geval van stress (do’s en dont’s).
 • Hoe voer je een gesprek met een medewerker met stress?

Dit bereik je
Je kunt in je rol als leidinggevende stress(gedrag) herkennen en daar adequaat op reageren (stresspreventie).

Dit maakt Leidinggeven & Stress uniek

 • Zowel online- als offline beschikbaar.
 • Door Shared Ambition opgeleide trainers met een persoonlijke aanpak.
 • Die je inspireren, raken en meenemen in het thema stress.
 • Waardoor je er als leider direct mee aan de slag kunt gaan.