Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Visie

Dit is onze visie

‘Shared Ambition beweegt organisaties en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling en welzijn. Daarin trekken we samen op – ieder vanuit de eigen mogelijkheden. Wij dragen bij vanuit onze psychologische kennis. Met respect voor het verleden, oog op de toekomst en in de realiteit van het moment. Deze ambitie draagt fundamenteel bij aan kracht van organisaties, medewerkers en teams.’

Niet Freud of Jung, maar Adler

Onze visie is gebaseerd op de theorie van Alfred Adler, naast Freud en Jung de derde stamvader van de psychoanalyse: ‘Adler was van de praktische psychologie. Hij zag de mens als ‘ondeelbaar geheel’ met eigen verantwoordelijkheid voor het psychisch welbevinden. Het levensplan, jouw verlangen iets te bereiken, kleurt je keuzes in en heeft invloed op je gedrag.
(T. Joosten, Internationaal docent Psychologie)

Korte video introductie

De theorie van Adler heet de ‘Individualpsychologie’: de mens is geen optelsom van verleden en driften, maar een persoonlijkheid die gevormd wordt in een sociale context.

(Trouw, R. Oosterom, 19 juni 2017)

Lees meer
Alfred Adler

Five Ways to Wellbeing

De aanpak van onze interventies sluit aan bij de gedachte achter ‘Five Ways to Wellbeing’: Be active, Take notice, Keep learning, Give en Connect. Het is wetenschappelijk bewezen dat een mens zich gelukkiger en gezonder voelt als hij zich hierop richt.

Lees meer over ‘Five Ways to Wellbeing’?

Ga naar de inhoud