Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Disclaimer

Disclaimer

Behorende bij de website van Shared Ambition B.V.

Shared Ambition betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Shared Ambition aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.

Copyright
Het auteursrecht op deze website, inclusief alle teksten, afbeeldingen en foto’s, berust bij Shared Ambition, of bij derden die dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Shared Ambition. Gebruik van de auteursrechtelijk beschermde werken van deze website in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Shared Ambition.

Linken en verwijzen naar pagina’s op www.sharedambition.com mag altijd.

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze website, of wanneer u een aanvulling of correctie wilt melden, neemt u dan contact met ons op.

Ga naar de inhoud