Job Vitality

De wereld van werk verandert

Van lifetime employment naar lifetime employability en vitality

De wereld van werk verandert in hoog tempo. In moderne economieën is innovatie een steeds dominantere factor. Technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld robotisering zorgen voor minder, maar vooral ander aanbod van werk.
Voor werkenden is het essentieel om voortdurend nieuwe kennis en vaardigheid op te doen. ‘Een leven lang leren’ is nu het motto’. Tegelijkertijd is het door de voortdurende veranderingen voor medewerkers steeds ingewikkelder om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Daar komt bij dat de vaste functie steeds meer plaats maakt voor een dynamischer model. Medewerkers verrichten activiteiten die bij voortduring aan verandering onderhevig zijn. Een vast contract maakt plaats voor een meer flexibele variant: een baan voor het leven bestaat niet meer. Er moet een omslag gemaakt worden van lifetime employment naar lifetime employability en vitality.

Medewerkers en werkgevers: omgaan met een veranderde situatie

Medewerkers willen meer regie over hun loopbaan en werkzaamheden. Deze moeten aansluiten bij hun talenten en wensen en hun beleving van een goede balans werk/privé. Ook job carving en job crafting, waarbij de taken die ze niet ambiëren afgestoten kunnen worden en taken die juist energie geven erbij genomen kunnen worden, is aan de orde. Daarnaast willen ze zich verbonden voelen aan de visie en de missie van een bedrijf.
Voor werkgevers is het niet eenvoudig om aan al deze voorwaarden te voldoen. In de praktijk blijkt het lastig om goede afspraken tussen werkgever en medewerker te maken die voor beide partijen bevredigend zijn.

Een onzekere en onbevredigende werksituatie: de gevolgen

De genoemde factoren zorgen ervoor dat veel werkenden kampen met een voor hen onbevredigende werksituatie. Ze zijn niet (meer) vitaal op en in hun werk. Vaak is er nog geen sprake van verzuim of ziekte maar wel van teruglopende productiviteit en minder beleving van werkgeluk. Als hierin niet wordt geïntervenieerd en de situatie duurt voort (boiling frog syndroom), dan loopt deze groep mensen een veel groter risico op uitval door aan stress gerelateerde klachten. Een ongewenste situatie voor de medewerker en de werkgever.

Shared Ambition en Job Vitality

Shared Ambition ziet het als haar missie om medewerkers die niet meer vitaal in hun werk staan, nieuw perspectief te bieden. Dit doen we door ze te helpen om hun talenten en ambities te (her-)ontdekken en hen te helpen ontwikkelen. Tegelijkertijd dragen we oplossingen aan die hun mentale weerbaarheid en verandervermogen vergroot. Dit alles met het doel om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

In samenwerking met werkgevers willen we het zwaartepunt van de aanpak van psychologische zorg verleggen. Van curatief (begeleiding van verzuimende medewerkers) naar preventief (begeleiding van medewerkers die een risico lopen).

Onze producten voor Job Vitality

De kenmerken van onze producten:

 • We koppelen medewerkers aan een team van coaches en loopbaan-/arbeidsmarktexperts. Zij helpen medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzet, ontwikkeling en welzijn.
 • We bieden medewerkers een zeer innovatieve digitale werkomgeving. Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde tests en vragenlijsten gecombineerd met actuele arbeidsmarktinformatie, realiseren we maximale zelfregie voor de medewerker en ontdekken we waar ondersteuning nodig is.

Your Vitality Score

De Your Vitality Score is een compacte online-applicatie met vragenlijst en online individuele rapportage.

Wat maakt Your Vitality Score uniek?

 • Alle thema’s rondom duurzame inzetbaarheid komen aan bod.
 • 
Laagdrempelig
 • Adaptief*.
 • Direct resultaat d.m.v. ‘stoplicht-model’ (groen-oranje-rood).
 • Geanonimiseerde management-rapportage.
 • De privacy is gegarandeerd conform ISO 27001 en TLS. De data is opgeslagen in een beveiligd Nederlands datacentrum.

*Op basis van de genoteerde antwoorden in de vragenlijst genereert de vragenlijst relevante vervolgvragen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Career Navigator

Career Navigator is bedoeld voor medewerkers (en organisaties die dit willen faciliteren) die de volledige regie over de eigen loopbaan willen nemen en werk willen maken van hun duurzame inzetbaarheid.

Wat maakt Career Navigator uniek?

 • Een assessment programma met behulp van verschillende (COTAN goedgekeurde) vragenlijsten en testen.
 • Coaching door een gespecialiseerde loopbaanadviseur.
 • Het gebruikersvriendelijke e-Portfolio waarin de medewerker op ieder moment met ieder device kan werken.
 • De inzet van de vacature zoekmachine waarmee een koppeling gemaakt kan worden met alle interne vacatures of met alle actuele openstaande vacatures in Nederland via de arbeidsmarktverkenner.
 • De medewerker kan een jaar met de Navigator werken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Career Story Interview

Career Story Interview (CSI) is een nuttig instrument voor medewerkers die dilemma’s of een persoonlijke blokkade ervaren, of merken dat hun ‘drive’ is verflauwd. CSI helpt medewerkers die toe zijn aan een nieuw hoofdstuk in hun loopbaanverhaal.

Wat maakt Career Story Interview uniek?

 • Een programma van drie gesprekken met een korte doorlooptijd van anderhalve maand.
 • Onder leiding van een ervaren consultant wordt het loopbaanverhaal opgetekend, door gebruik van interviewtechnieken en storytelling. In de gesprekken wordt geschakeld tussen ‘toen, nu en straks’ waardoor antwoorden op huidige loopbaanvraagstukken volgen.
 • Opbrengst in de vorm van een authentiek loopbaankompas en toekomstscenario.
 • Kan vertrekpunt zijn voor mobiliteit.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

What's Next

Het intensieve loopbaan-heroriëntatieprogramma is gebaseerd op het ‘On Track’-programma: verleden (inzicht), heden (acceptatie) en toekomst (sturing).

Wat maakt What’s next uniek?

 • Korte doorlooptijd (1-1,5 maand), intensieve interventie.
 • Ook inzetbaar als vertrekpunt van outplacement of tweede spoor programma.
 • Eindgesprek waarin het loopbaanplan met de organisatie wordt besproken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Dare to Act

Het Dare to Act- programma is een intensief ontwikkeltraject. De deelnemers werken in groepsvorm maar worden ook individueel begeleid. Het traject daagt de deelnemer uit om concrete loopbaankeuzes in gang te zetten.

Wat maakt Dare to Act uniek?

 • Intensief persoonlijk ontwikkeltraject.
 • Groepsdynamiek versnelt en verleidt tot keuzes.
 • Ook individuele begeleiding.
 • Afsluiting door viering persoonlijk plan.
 • Relatief lage kostprijs.
 • Met behulp van Career Navigator werken de deelnemers aan hun e-portfolio.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

De resultaten

Met behulp van de inzet van Shared Ambition en onze producten blijven jonge en oudere medewerkers gemotiveerd en gezond aan het werk, ten minste tot de pensioenleeftijd. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en ambities van de medewerkers.
De productiviteit is en blijft hoog en het verzuim en ziekte laag, door alle veranderingen heen. Medewerkers ervaren hun werk als afwisselend en uitdagend.

Bronnen:
– Uitzendwerk ABU juli 2016 : De veranderende wereld van werk noodzaakt tot vervorming van de arbeidsmarkt
– Van Vuuren, M. & Dorenbosch, L. (2011) Mooi Werk: naar een betere baan zonder weg te gaan (handboek Job Crafting). Amsterdam: Boom Uitgevers.
– Aukje Nauta (2007): Voorbij het ‘Boiling Frog’-syndroom
– Analyse Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2018