Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Job Vitality

De wereld van werk verandert

Van lifetime employment naar lifetime employability en vitality

De wereld van werk verandert in hoog tempo. In moderne economieën is innovatie een steeds dominantere factor. Technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld robotisering zorgen voor minder, maar vooral ander aanbod van werk.
Voor werkenden is het essentieel om voortdurend nieuwe kennis en vaardigheid op te doen. ‘Een leven lang leren’ is nu het motto’. Tegelijkertijd is het door de voortdurende veranderingen voor medewerkers steeds ingewikkelder om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Daar komt bij dat de vaste functie steeds meer plaats maakt voor een dynamischer model. Medewerkers verrichten activiteiten die bij voortduring aan verandering onderhevig zijn. Een vast contract maakt plaats voor een meer flexibele variant: een baan voor het leven bestaat niet meer. Er moet een omslag gemaakt worden van lifetime employment naar lifetime employability en vitality.

Medewerkers en werkgevers: omgaan met een veranderde situatie

Medewerkers willen meer regie over hun loopbaan en werkzaamheden. Deze moeten aansluiten bij hun talenten en wensen en hun beleving van een goede balans werk/privé. Ook job carving en job crafting, waarbij de taken die ze niet ambiëren afgestoten kunnen worden en taken die juist energie geven erbij genomen kunnen worden, is aan de orde. Daarnaast willen ze zich verbonden voelen aan de visie en de missie van een bedrijf.
Voor werkgevers is het niet eenvoudig om aan al deze voorwaarden te voldoen. In de praktijk blijkt het lastig om goede afspraken tussen werkgever en medewerker te maken die voor beide partijen bevredigend zijn.

Een onzekere en onbevredigende werksituatie: de gevolgen

De genoemde factoren zorgen ervoor dat veel werkenden kampen met een voor hen onbevredigende werksituatie. Ze zijn niet (meer) vitaal op en in hun werk. Vaak is er nog geen sprake van verzuim of ziekte maar wel van teruglopende productiviteit en minder beleving van werkgeluk. Als hierin niet wordt geïntervenieerd en de situatie duurt voort (boiling frog syndroom), dan loopt deze groep mensen een veel groter risico op uitval door aan stress gerelateerde klachten. Een ongewenste situatie voor de medewerker en de werkgever.

Shared Ambition en Job Vitality

Shared Ambition ziet het als haar missie om medewerkers die niet meer vitaal in hun werk staan, nieuw perspectief te bieden. Dit doen we door ze te helpen om hun talenten en ambities te (her-)ontdekken en hen te helpen ontwikkelen. Tegelijkertijd dragen we oplossingen aan die hun mentale weerbaarheid en verandervermogen vergroot. Dit alles met het doel om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

In samenwerking met werkgevers willen we het zwaartepunt van de aanpak van psychologische zorg verleggen. Van curatief (begeleiding van verzuimende medewerkers) naar preventief (begeleiding van medewerkers die een risico lopen).

Onze werkwijze met Job Vitality

  • We koppelen medewerkers aan een team van coaches en loopbaan-/arbeidsmarktexperts. Zij helpen medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun inzet, ontwikkeling en welzijn.
  • We bieden medewerkers een zeer innovatieve digitale werkomgeving. Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde tests en vragenlijsten gecombineerd met actuele arbeidsmarktinformatie, realiseren we maximale zelfregie voor de medewerker en ontdekken we waar ondersteuning nodig is.

De resultaten

Met behulp van de inzet van Shared Ambition en onze producten blijven jonge en oudere medewerkers gemotiveerd en gezond aan het werk, ten minste tot de pensioenleeftijd. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en ambities van de medewerkers.
De productiviteit is en blijft hoog en het verzuim en ziekte laag, door alle veranderingen heen. Medewerkers ervaren hun werk als afwisselend en uitdagend.

Bronnen:
– Uitzendwerk ABU juli 2016 : De veranderende wereld van werk noodzaakt tot vervorming van de arbeidsmarkt
– Van Vuuren, M. & Dorenbosch, L. (2011) Mooi Werk: naar een betere baan zonder weg te gaan (handboek Job Crafting). Amsterdam: Boom Uitgevers.
– Aukje Nauta (2007): Voorbij het ‘Boiling Frog’-syndroom
– Analyse Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2018

Producten rondom Job Vitality

Regisseur van je werk; nu & in de toekomst

Een praktisch coachtraject waarin je een plan maakt voor het versterken van je eigen regie op je werk en het ontwikkelen van ondernemend gedrag.

Regisseur van je werk … is gericht op het vergroten van jouw ondernemend gedrag in je eigen werk. Je gaat onder andere aan de slag met het versterken van je eigen regie en zelfredzaamheid. Je maakt een persoonlijk ondernemersplan waarin je inzichtelijk maakt wat jouw toegevoegde waarde is voor jouw werkgever, je collega’s en/of klanten. Dit doe je onder begeleiding van een bedrijfspsycholoog (tevens zelfstandig ondernemer).

Dit is Regisseur van je werk; nu & in de toekomst
• combinatie van coaching en e-learning
• 3 (online) coaching-gesprekken door een gecertificeerde coach (ervaren bedrijfspsycholoog)
• theoretische onderbouwing met behulp van het model Persoonlijk Ondernemerschap
• specifieke aandacht voor ondernemend gedrag in tijden van (grote) veranderingen

Dit leer je
• je leert welke rollen er binnen jouw wereld van werk zijn
• hoe stuur je jezelf aan om het hele werkproces te managen?
• hoe blijf je prettig werken in tijden van veranderingen
• inzicht in de 4 kwadranten van persoonlijk ondernemerschap
• het opstellen van een ondernemersplan

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Career Navigator & Career Navigator Expert

Career Navigator bestaat uit een digitaal onderzoek naar je competenties/vaardigheden onder begeleiding van een ervaren loopbaanadviseur / bedrijfspsycholoog. Career Navigator Expert: onderzoek is uitgebreid met coaching bij de vervolgstappen.

Om goed te kunnen presteren op je werk is het noodzakelijk om inzicht te hebben in waar je goed in bent en waar je energie van krijgt (en waarvan juist niet). Met deze inzichten kun je goede keuzes maken en houd je je werk aantrekkelijk en uitdagend. Career Navigator helpt je hierbij: met online assessments maak je een praktisch actieplan en een krachtige (online) pitch. Bij de uitgebreide Expert variant helpt een loopbaancoach je bij de vervolgstappen.

Dit is Career Navigator & Career Navigator Expert
• online loopbaanonderzoek, inclusief 2 begeleidingsgesprekken
• het uitvoeren van meerdere assessments m.b.t. persoonlijkheid, motivatie en interesses
• reflectieoefeningen op maat
• optioneel: toegang tot gepersonaliseerde, passende vacatures (Arbeidsmarktverkenner)
Career Navigator Expert: onderzoek uitgebreid met 2 aanvullende coaching-gesprekken

Dit leer je
• de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’ zijn uitgezocht
• je hebt inzicht in jouw plek op de arbeidsmarkt (perspectief)
• je leert jezelf krachtig en authentiek te presenteren

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Career Story Interview & Career Story Interview Expert

Het Career Story Interview zet je in om te onderzoeken welke vervolgstappen je in je professionele leven wilt zetten, zodat je met energie aan het werk blijft. De ‘interviewer’ is een ervaren bedrijfspsycholoog.

Als je goed weet wat je kunt en wilt, vergroot je je mogelijkheden om met veranderingen in je werk(omgeving) om te gaan. Het Career Story Interview helpt je om de rode draad in je persoonlijke- en professionele ontwikkeling ‘te pakken’. Met behulp van de techniek van storytelling ontdek je wat jouw verhaal is, wat je wilt en waarnaar je onderweg bent. Met de Expert variant ga je dieper op de materie in.

Dit is Career Story Interview & Career Story Interview Expert
• programma van 3 gesprekken (in totaal 4 uur) (Expert: 3 gesprekken in totaal 8 uur)
• een ervaren bedrijfspsycholoog interviewt je met behulp van de specifieke technieken van storytelling
• je reflecteert en bereid je voor door middel van ‘huiswerkopdrachten’
• resultaat door middel van een kompas (persoonlijk plan)

Dit leer je
• je ontdekt in welke richting je je professioneel wilt ontwikkelen
• je vertaalt je inzichten naar je huidige werkuitdagingen
• je bent de auteur en hoofdpersoon van jouw verhaal
• hebt toekomstperspectief en weet welke stappen je kunt zetten

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

What's Next

What’s Next is een bedrijfspsychologisch traject als je dreigt uit te vallen (of recentelijk uitgevallen bent) als gevolg van loopbaanvraagstukken.

Ben je het toekomstperspectief in je werk/loopbaan kwijt? Wil je duidelijke keuzes maken in je carrière, op basis van een gedegen plan? Dan is What’s Next een geschikt traject. Je leert om de regie te pakken over je eigen loopbaan-pad en heldere keuzes te maken als je vastloopt in je werk.

Dit is What’s Next
• intensieve interventie van 3 dagdelen
• combinatie van psycho-educatie, loopbaanonderzoek
• gedegen loopbaanplan als resultaat
• afsluitend driegesprek met een loopbaanadviseur en jouw leidinggevende

Dit leer je
• je onderzoekt de patronen in je werk die je parten spelen en ontdekt wat je daarin te leren hebt
• je gaat concreet op zoek naar wat er nodig is om verder te kunnen
• je geeft praktisch vorm aan nieuwe stappen in je loopbaan/maakt een loopbaanplan

Dit bereik je
Je hebt inzicht in welke aspecten je wilt aanpakken en moet leren om verder te kunnen in je werk. Je hebt onderzocht wat je daarvoor nodig hebt. Deze inzichten heb je verwerkt in een loopbaanplan en besproken met je leidinggevende. Je hebt grip op je loopbaan, je ziet het perspectief en weet wat je moet doen om daar te komen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Ga naar de inhoud