Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Producten & Diensten

Matched care

Totaalaanpak gericht op de lange termijn.

Shared Ambition biedt oplossingen voor drie doelgroepen:

  • @Work – voor medewerkers die aan het werk zijn en mentaal gezond willen blijven
  • @Risk – voor medewerkers die een risico lopen om uit te vallen
  • @Home – voor medewerkers die gedeeltelijk of geheel verzuimen

In samenwerking met werkgevers willen we het zwaartepunt van de aanpak van psychologische zorg verleggen: van curatief (begeleiding van verzuimende medewerkers) naar preventief (begeleiding van medewerkers die een risico lopen). Dit bereiken we door vroegtijdige interventies: eenvoudig toegankelijk en beperkt waar mogelijk, stevig als het nodig is. Per saldo betekent dit dat de mix van interventies lichter is en de kosten lager zijn. Lees er meer over in onze brochure.

Psychologische interventies

Intake

For the English version of the information, click here.

De intake wordt door een bedrijfspsycholoog ingezet om het klachtenbeeld in kaart te brengen en een voorstel voor een begeleidingstraject te formuleren.

Door middel van een gesprek en psychologische vragenlijsten krijgt een bedrijfspsycholoog een goed beeld van jouw hulpvraag. Met jouw toestemming neemt de psycholoog contact op met je leidinggevende en/of bedrijfsarts (indien van toepassing). De bedrijfspsycholoog formuleert een voorstel voor een begeleidingstraject.

Dit is Intake
• stap 1 Telefonisch voorgesprek tussen bedrijfspsycholoog en de verwijzer(s) (met jouw toestemming)
• stap 2 Live gesprek tussen jou en de bedrijfspsycholoog
• stap 3 Psychologische screening op BG- GGZ/GG-GGZ-criteria
• stap 4 Je ontvangt een rapportage van de huidige situatie
• stap 5 Shared Ambition stelt een begeleidingsprogramma voor aan verwijzer
• stap 6 De verwijzer ontvangt een onderbouwing voor de keuze van de interventie

Dit bereik je
Je hebt een intakegesprek gevoerd met de psycholoog en een psychologische screening gedaan. Met behulp van de informatie uit het intakeverslag en de screening is een rapportage gemaakt. De rapportage geeft je inzicht in oorzaak van klachten en je weet welk traject je gaat volgen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Vital Mind

Vital Mind is een op maat bedrijfspsychologisch traject als je dreigt uit te vallen (of recentelijk uitgevallen bent) als gevolg van psychische klachten.

Je hebt te maken met bijvoorbeeld spannings-, angst-of depressieve klachten. Mogelijk zijn er problemen in je thuissituatie. Je bent uitgevallen of dreigt uit te vallen van je werk. Met behulp van gesprekken met een bedrijfspsycholoog ontdek je welke problemen er spelen en wat je eraan kunt doen om daar beter mee om te gaan. Het begeleidingstraject is maatwerk maar je gaat altijd planmatig te werk.

Dit is Vital Mind
• 6 sessies van anderhalf uur, binnen een doorlooptijd van 12-16 weken
• focus op werkbehoud en -hervatting
• terugvalpreventie
• persoonlijk maatwerkplan

Dit leer je
• je bespreekt en structureert de problemen waar je tegenaan loopt
• je ontdekt manieren om anders met situaties om te gaan en/of te accepteren wat er op je pad komt
• je staat jezelf toe om weer aandacht te hebben voor jezelf/wat jou energie en plezier geeft

Dit bereik je
Je hebt je klachten bespreekbaar gemaakt en je problemen gestructureerd. Je hebt daardoor meer grip op je leven. Je kunt beter omgaan met impactvolle gebeurtenissen in je (werkende)leven. Als je (deels) was uitgevallen in je werk heb je een werkhervattingsplan gemaakt.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

On Track

On Track is een intensief bedrijfspsychologisch traject dat wordt ingezet bij complexe vraagstukken en wat leidt tot een concreet werk(hervattings)plan.

Je voelt dat het niet langer gaat: je energie is op. Je ervaart geen resultaat en voldoening meer van je werk. Wat kun je doen om weer met plezier en energie aan de slag te zijn? On Track voorkomt dat je je moet ziekmelden of zorgt ervoor dat je na ziekteverzuim duurzaam terugkeert in het arbeidsproces, ook wanneer het toekomstperspectief onzeker is.

Dit is On Track
• 3 dagdelen (streven). Doorlooptijd op maat wanneer dagdelen te intensief zijn
• zelfonderzoek: waardoor ben je vastgelopen, wat heb je in de toekomst nodig en wat ga je NU doen?
• opstellen van een werk(hervattings)plan
• driegesprek met leidinggevende en psycholoog

Dit leer je
• je onderzoekt de patronen in je leven die je parten spelen en ontdekt wat je daarin te leren hebt
• je gaat op zoek naar datgene waar je naar toe wilt groeien (perspectief)
• je geeft praktisch vorm aan de stappen die nodig zijn om te groeien
• je herkent jouw valkuilen en leert wat je moet doen als je er ongewild toch weer instapt
• je bespreekt je plan in een driegesprek met je leidinggevende

Dit bereik je
Je bent een nieuwe weg ingeslagen nadat je was vastgelopen. Je hebt de stappen die je wilt nemen vastgelegd in een concreet plan. Je plan heb je in een driegesprek met je leidinggevende besproken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Driegesprek

Het driegesprek is een afrondend gesprek tussen jou en de leidinggevende onder begeleiding van de bedrijfspsycholoog ter afsluiting van een psychologische interventie.

Tijdens het psychologisch traject maak je een werk(hervattings)plan waarin je beschrijft wat er nodig is om aan het werk te blijven/gaan. Tijdens het driegesprek bespreek je, samen met de bedrijfspsycholoog, de inzichten met je leidinggevende. Om zo samen tot een toekomstbestendige oplossing te komen.

Dit is Driegesprek
Een praktisch en inzicht gevend gesprek tussen medewerker, leidinggevende en psycholoog waarin de mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken. Eventuele belemmeringen komen aan bod.

Dit bereik je
• met behulp van de informatie uit het gesprek kan het werk(hervattings)plan) uitgewerkt worden
• je ontdekt manieren om anders met situaties om te gaan en/of te accepteren wat er op je pad komt
• er wordt concreet besproken wat nodig is om aan het werk te blijven
• eventuele knelpunten zijn in aanwezigheid van de bedrijfspsycholoog besproken met de leidinggevende

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Plus Module

De Plus Module is een vervolg op een Vital Mind- of On Track interventie in het geval van specifieke vraagstukken.

Tijdens een Vital Mind- of On Track interventie komt soms een specifiek vraagstuk naar voren. Met behulp van de Plus Module wordt dit vraagstuk geadresseerd. Voorbeelden hiervan zijn loopbaan-issues of extra ondersteuning bij re-integratie, maar ook de wens om meer te weten/leren over mindfulness of bijvoorbeeld assertiviteit. De Plus Module kan ook worden ingezet als preventie voor terugval na afloop van een interventie.

Dit is Plus Module
• extra module die volgt op de interventies Vital Mind of On Track
• oplossing of uitbreiding voor specifieke vraagstukken
• terugvalpreventie
• gemiddeld 4 uur extra begeleiding van een bedrijfspsycholoog

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Job Vitality / duurzame inzetbaarheid

Regisseur van je werk

Een praktisch coachtraject waarin je een plan maakt voor het versterken van je eigen regie op je werk en het ontwikkelen van ondernemend gedrag.

Regisseur van je werk … is gericht op het vergroten van jouw ondernemend gedrag in je eigen werk. Je gaat onder andere aan de slag met het versterken van je eigen regie en zelfredzaamheid. Je maakt een persoonlijk ondernemersplan waarin je inzichtelijk maakt wat jouw toegevoegde waarde is voor jouw werkgever, je collega’s en/of klanten. Dit doe je onder begeleiding van een bedrijfspsycholoog (tevens zelfstandig ondernemer).

Dit is Regisseur van je werk
• combinatie van coaching en e-learning
• 3 (online) coaching-gesprekken door een gecertificeerde coach (ervaren bedrijfspsycholoog)
• theoretische onderbouwing met behulp van het model Persoonlijk Ondernemerschap
• specifieke aandacht voor ondernemend gedrag in tijden van (grote) veranderingen

Dit leer je
• je leert welke rollen er binnen jouw wereld van werk zijn
• hoe stuur je jezelf aan om het hele werkproces te managen?
• hoe blijf je prettig werken in tijden van veranderingen
• inzicht in de 4 kwadranten van persoonlijk ondernemerschap
• het opstellen van een ondernemersplan

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Career Navigator & Career Navigator Expert

Career Navigator bestaat uit een digitaal onderzoek naar je competenties/vaardigheden onder begeleiding van een ervaren loopbaanadviseur / bedrijfspsycholoog. Career Navigator Expert: onderzoek is uitgebreid met coaching bij de vervolgstappen.

Om goed te kunnen presteren op je werk is het noodzakelijk om inzicht te hebben in waar je goed in bent en waar je energie van krijgt (en waarvan juist niet). Met deze inzichten kun je goede keuzes maken en houd je je werk aantrekkelijk en uitdagend. Career Navigator helpt je hierbij: met online assessments maak je een praktisch actieplan en een krachtige (online) pitch. Bij de uitgebreide Expert variant helpt een loopbaancoach je bij de vervolgstappen.

Dit is Career Navigator & Career Navigator Expert
• online loopbaanonderzoek, inclusief 2 begeleidingsgesprekken
• het uitvoeren van meerdere assessments m.b.t. persoonlijkheid, motivatie en interesses
• reflectieoefeningen op maat
• optioneel: toegang tot gepersonaliseerde, passende vacatures (Arbeidsmarktverkenner)
Career Navigator Expert: onderzoek uitgebreid met 2 aanvullende coaching-gesprekken
wetenschappelijk onderbouwde methode

Dit leer je
• de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’ zijn uitgezocht
• je hebt inzicht in jouw plek op de arbeidsmarkt (perspectief)
• je leert jezelf krachtig en authentiek te presenteren
• maximale zelfregie in de vervolgstappen

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

What's Next

What’s Next is een bedrijfspsychologisch traject als je dreigt uit te vallen (of recentelijk uitgevallen bent) als gevolg van loopbaanvraagstukken.

Ben je het toekomstperspectief in je werk/loopbaan kwijt? Wil je duidelijke keuzes maken in je carrière, op basis van een gedegen plan? Dan is What’s Next een geschikt traject. Je leert om de regie te pakken over je eigen loopbaan-pad en heldere keuzes te maken als je vastloopt in je werk.

Dit is What’s Next
• intensieve interventie van 3 dagdelen
• combinatie van psycho-educatie, loopbaanonderzoek
• gedegen loopbaanplan als resultaat
• afsluitend driegesprek met een loopbaanadviseur en jouw leidinggevende

Dit leer je
• je onderzoekt de patronen in je werk die je parten spelen en ontdekt wat je daarin te leren hebt
• je gaat concreet op zoek naar wat er nodig is om verder te kunnen
• je geeft praktisch vorm aan nieuwe stappen in je loopbaan/maakt een loopbaanplan

Dit bereik je
Je hebt inzicht in welke aspecten je wilt aanpakken en moet leren om verder te kunnen in je werk. Je hebt onderzocht wat je daarvoor nodig hebt. Deze inzichten heb je verwerkt in een loopbaanplan en besproken met je leidinggevende. Je hebt grip op je loopbaan, je ziet het perspectief en weet wat je moet doen om daar te komen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

(Psychologische) Coaching

Mental Checkup

Mental Checkup helpt medewerkers om op eenvoudige wijze hun vitaliteit en mentale weerbaarheid in kaart te brengen. Medewerkers gaan online in gesprek met een ervaren coach over wat zij (nog meer) kunnen doen om hun mentale weerbaarheid te versterken. Bijvoorbeeld om beter om te kunnen gaan met werkdruk. Wanneer tijdens het gesprek met de coach blijkt dat er ‘meer’ aan de hand is, wordt de medewerker gericht verwezen naar specifieke voorzieningen die de werkgever beschikbaar stelt.

Mental Checkup is beschikbaar op alle werkdagen van 9:00-21:00 uur. De begeleiding bestaat uit één gesprek van 30 minuten. Aan het eind van het gesprek geeft de medewerker zichzelf, in samenspraak met de coach, een vitaliteitscijfer op een schaal van 1-10.

Mental Checkup is anoniem: de coaching vindt plaats buiten het systeem van de werkgever op een beveiligd e-healthplatform en er volgt geen terugkoppeling naar de werkgever. Mental Checkup is toegankelijk met ieder device en er is geen aparte app nodig. De beveiliging is gegarandeerd conform ISO 27001 (Internationale informatieveiligheidsnorm).

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

HeyCoach

HeyCoach is online coaching bij moeilijke omstandigheden op het werk- en/of in de privé-situatie (max. 3 uur).

Soms overkomen je dingen die je uit balans brengen. Je hebt behoefte om daar met iemand over te praten. Over je werk in het algemeen, over samenwerken, stress die je ervaart, grenzen stellen. Maar ook over meer algemene thema’s zoals energie, slaap of relaties. Neem dan contact op met HeyCoach. De coaching is vertrouwelijk en er is geen terugkoppeling naar de werkgever. Het contact met je coach loopt via een beveiligd systeem.

Dit is HeyCoach
• 3 uur coaching op afstand via video, telefoon en chat
• na aanmelding maakt de coach een afspraak voor telefonische intake/vaststelling van coachvraag
• HeyCoach is op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 21.00 uur
• maximaal 3 uur

Dit leer je
• je coachvraag (het probleem) vaststellen en concreet benoemen
• handvatten en tips voor de aanpak van je probleem
• reflecteren op je aanpak
• inzicht: is er meer hulp nodig?

Dit bereik je
Je hebt met je coach je hulpvraag vastgesteld. Met behulp van handvatten en tips heb je je probleem aangepakt en je hebt een plan hoe je het gaat aanpakken. Je weet of je mogelijk meer hulp nodig hebt.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Coach op Locatie

Coach op Locatie is aanwezig op jouw werk en houdt spreekuur. Bij moeilijke omstandigheden op het werk- en/of in je privé-situatie kun je een afspraak maken.

Soms overkomen je dingen die je uit balans brengen. Je hebt behoefte om daar met iemand over te praten. Over je werk in het algemeen, over samenwerken, stress die je ervaart, grenzen stellen. Maar ook over meer algemene thema’s zoals energie, slaap of relaties. Je kunt naar een coach op het werk. De coachduur is maximaal 3 uur; de inzet stem je af met de coach. De coaching is vertrouwelijk en er is geen terugkoppeling naar de werkgever.

Dit is Coach op Locatie
• maximaal 3 uur coaching op locatie
• de aanmelding verloopt via de procedure die door je werkgever is aangegeven
• vaststelling van coachvraag
• de inrichting en uitvoering is op maat

Dit leer je
• je coachvraag (het probleem) vaststellen en concreet benoemen
• handvatten en tips voor de aanpak van je probleem
• reflecteren op je aanpak
• inzicht: is er meer hulp nodig?

Dit bereik je
Je hebt met de hulp van een de coach oplossingen gevonden voor moeilijke omstandigheden in je werken/of privé-situatie. Je hebt inzicht in of je meer hulp nodig hebt en advies gekregen over hoe je die kunt inschakelen. Eventueel ontvang je een advies voor doorverwijzing.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

In Balance

In Balance is een kort coaching traject met een praktische insteek bij relatief milde mentale klachten, onder begeleiding van een bedrijfspsycholoog.

Ben je bezorgd dat je misschien je werk niet kunt volhouden en wil je dat voorkomen? Dan is het preventieve programma In Balance iets voor jou. Met behulp van een bedrijfspsycholoog werk je aan verbetering van je klachten, waardoor je meer balans ervaart in je (werkende) leven. Je voorkomt ernstiger psychische klachten en/of uitval door werkstress of burn-out.

Dit is In Balance
• 6 begeleidingsuren psychologische coaching
• doorlooptijd van 6-10 weken
• focus op werkbehoud, preventief
• ruimte voor maatwerk

Dit leer je
• je leert waardoor je in onbalans raakt
• je krijgt inzicht in wat je aan onbalans kunt doen
• je leert hoe je dit concreet kunt aanpakken (met een plan)

Dit bereik je
Je hebt inzicht in het ontstaan van je klachten. Je weet wat je kunt doen om meer balans in je leven te bewerkstelligen en hoe je dit kunt aanpakken. Je voorkomt hiermee dat klachten verergeren en dat je mogelijk uitvalt in je werk.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Mindfulness

Mindfulness Individueel

Mindfulness Individueel is een 8 weekse online mindfulnesstrainingsprogramma met online coaching door een ervaren mindfulnesstrainer ontwikkeld vanuit wetenschappelijke onderbouwing en gericht op werk.

Mindfulness Individueel start met een telefonische intake om het doel te bepalen wat je met mindfulness wilt bereiken. Daarna volgt een 8-weekse e-training mindfulness. Je volgt de training via de webbrowser. Gedurende de training word je gecoacht door een mindfulness-coach via een beveiligd online platform. Je leert om betere keuzes te maken in het omgaan met moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld op je werk.

Dit is Mindfulness Individueel
• intake van ca 25 minuten
• het volgen van oefeningen in de online omgeving
• oefeningen worden voorafgegaan door een wekelijkse introductie en vaste oefening
• e-coaching door een ervaren mindfulness-trainer

Dit leer je
• je aandacht richten op het hier & nu met als doel het verscherpen van je focus
• bewuste keuzes maken/minder automatisch reageren
• eigen oordelen herkennen en parkeren
• het vertalen van de genoemde vaardigheden naar het dagelijks leven en werk
• energiemanagement

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Mindfulness Groep

Mindfulness Groep is een online mindfulness-programma met groepstraining, ontwikkeld vanuit wetenschappelijke onderbouwing en gericht op werk.

Mindfulness Groep is een 8-weekse e-training mindfulness via het internet die je volgt wanneer het jou uitkomt. Je leert om betere keuzes te maken in het omgaan met moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld op je werk. In de groepsbijeenkomsten krijg je uitleg over de werking van mindfulness, doe je oefeningen en sta je stil bij toepassingen van mindfulness in het werk en je privéleven. Een groep bestaat uit maximaal 12 personen. De trainer is een ervaren mindfulnesstrainer.

Dit is Mindfulness Groep
• 3 groepsbijeenkomsten van 2 uur
• interactieve oefeningen via een 8 weeks e-trainingsprogramma
• delen van persoonlijke ervaringen/praktijkvoorbeelden en vertaling naar werkvloersituaties
• 10 minuten trainen per dag

Dit leer je
• je aandacht richten op het hier en nu met als doel het verscherpen van je focus
• bewuste keuzes maken/minder automatisch reageren
• eigen oordelen herkennen en parkeren
• het vertalen van de genoemde vaardigheden naar het dagelijks leven en werk
• energiemanagement

Dit bereik je
Je hebt vaardigheden ontwikkeld die je helpen bij het verbeteren van je bewustwording en concentratie.
Je staat meer stil bij je eigen belevingen en grenzen en maakt hier keuzes in.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Veerkracht

Werken aan Veerkracht

Werken aan Veerkracht is een individueel coaching-programma met een e-learning module om te leren je staande te houden bij veranderende omstandigheden in het werk.

Wil je beter leren omgaan met veranderende omstandigheden in je werk en/of privéleven? Wil je productief blijven en voldoende plezier ervaren in je werk? Wil je kunnen ‘terugveren’ bij verandering of tegenslag en deze situaties leren benutten als groeimogelijkheden? Dan is dit coachtraject iets voor jou.

Dit is Werken aan Veerkracht
• 4 individuele (online) coachsessies van 1 uur met tussenpozen van twee weken
• tussen 2 coachsessies ga je aan de slag met e-learning en oefen je in de dagelijkse praktijk gewoon op je werk
• beschikbaar in Nederlands en Engels

Dit leer je
• terugveren en niet opgeven na tegenslag
• effectief blijven functioneren onder druk
• werken aan 4 thema’s; hoop, optimisme, (zelf)vertrouwen in eigen kunnen en weerbaarheid obstakels overwinnen
• Zelfvertrouwen ontwikkelen

Dit bereik je
Je haalt het beste uit jezelf. Je kunt je beter staande houden in veranderende omstandigheden. Je hebt inzicht in welke ontwikkelingen je daar nog in kunt maken. Je kunt obstakels aan die op je pad komen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Werken aan Veerkracht Groep

Werken aan Veerkracht Groep is een groepstraining ondersteunt met een individueel e-learningprogramma om te leren je staande te houden bij veranderende omstandigheden in het werk.

Wil je -samen met anderen- beter leren omgaan met veranderende omstandigheden in je werk en/of privéleven? Wil je productief blijven en voldoende plezier ervaren in je werk? Wil je kunnen ‘terugveren’ bij verandering of tegenslag en deze situaties leren benutten als groeimogelijkheden? Dan is deze groepstraining iets voor jou.

Dit is Werken aan Veerkracht Groep
• 3 groepssessies met tussenpozen van twee weken
• tussen de groepssessies door ga je aan de slag met de onlinetraining en oefen je in de dagelijkse praktijk
• beschikbaar in Nederlands en Engels

Dit leer je
• terugveren en niet opgeven na tegenslag
• effectief blijven functioneren onder druk
• werken aan 4 thema’s; hoop, optimisme, vertrouwen in eigen kunnen en weerbaarheid

Dit bereik je
Je haalt het beste uit jezelf. Je kunt je beter staande houden in veranderende omstandigheden. Je hebt inzicht in welke ontwikkelingen je daar nog in kunt maken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Trainingen & workshops

Stress & Ik

Stress & Ik is een praktische toolbox-training waarin je leert wat (werk)stress is en wat je eraan kunt doen.
Wil je stressverschijnselen bij jezelf en anderen leren herkennen en tools krijgen om ongezonde stress te voorkomen? Dan is deze interactieve- en praktische toolbox-training van 2 dagdelen iets voor jou!

Dit is Stress & Ik
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of 3 keer anderhalf uur bij de online training
• interactief samenwerken met collega’s aan het versterken van vaardigheden die ongezonde stress verminderen
• door middel van dialoog, kennisoverdracht, oefeningen
• mix van theorie en praktijk

Dit leer je
• de invloed van gedachten en ontspanning op stress
• voor jezelf opkomen
• hulp vragen en benutten
• het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, drijfveren en energiebronnen

Dit bereik je
Je weet wat stress is en wat je eraan kunt doen. Met behulp van deze kennis en de inzichten heb je een persoonlijk actieplan gemaakt om beter met werkstress om te gaan.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Veerkracht & Ik

Veerkracht & ik is een praktische groepstraining waarin je leert om te gaan met (werk)druk in continue veranderende omstandigheden in het werk.

Wil jij (beter) leren omgaan met druk in een continue veranderende werkomgeving? Dan is deze training iets voor jou. In slechts 2 dagdelen werk je aan het vergroten van je veerkracht en weerbaarheid waardoor je nu en in de toekomst met plezier en energie aan het werk blijft.

Dit is Veerkracht & Ik
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of 3 keer anderhalf uur bij de online training
• voorbereiding aan de hand van reflectievragen en inspirerende tips
• interactief met tussentijdse opdrachten
• gerichte tips om vervolg te geven aan je ontwikkeling
• beschikbaar in Nederlands en Engels

Dit leer je
• terugveren en niet opgeven na tegenslag
• effectief blijven functioneren onder druk
• werken aan 4 thema’s; hoop, optimisme, (zelf)vertrouwen in eigen kunnen en weerbaarheid obstakels overwinnen

Dit bereik je
Je kunt je beter staande houden in een veranderende organisatie en hebt inzicht in welke ontwikkelingen je daar nog in kunt maken. Je vertrouwt op de toekomst en hebt voldoende weerbaarheid om de obstakels aan te kunnen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Motivatie & Ik

Motivatie & Ik is een praktische groepstraining waarin je leert om je vitaliteit, energie en betrokkenheid positief in te zetten in je werk.

Wil jij met meer positieve energie, plezier en motivatie … kortom: VITAAL aan het werk zijn? Wil je in je werk bevlogen en in balans zijn (en blijven)? Dan is deze training iets voor jou. In slechts 2 dagdelen werk je aan het vergroten van je vitaliteit.

Dit is Motivatie & Ik
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of 3 keer anderhalf uur bij de online training
• interactieve aanpak van afzonderlijke thema’s per bijeenkomst
• tussentijdse huiswerkopdrachten
• digitale trainingsmaterialen worden voor aanvang van iedere bijeenkomst aangeleverd

Dit leer je
• de mentale balans opmaken
• het (h)erkennen van basisbehoeften
• de invloed van je gedachten op je vitaliteit
• de kracht van motivatie ontdekken

Dit bereik je
Je voelt je energieker en vitaler in je werk. Je haalt het beste uit jezelf!

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Leidinggeven & Stress

Leidinggeven & Stress is een groepstraining waarin leidinggevenden leren om stresssignalen bij hun medewerkers te (h)erkennen en het goede gesprek aan te gaan.

Wil je leren hoe je tijdig signalen van stress en druk bij je medewerkers kunt herkennen? Wil je weten hoe je kunt sturen op effectief gedrag en een gezonde balans bij je medewerkers? Wil je leren hoe je omgaat met medewerkers die op basis van stress-gerelateerde klachten verzuimen? Dan is deze training iets voor jou.

Als je je vaardigheden om een stress-verminderend gesprek met een medewerker te voeren wilt vergroten en oefenen met een trainersacteur, dan kan dat kan in het extra dagdeel ‘Een goed gesprek over stress’.

Dit is Leidinggeven & Stress
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of 3 keer anderhalf uur bij de online training
• interactief samenwerken met collegamanagers aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die ongezonde stress verminderen
• door middel van dialoog, kennisoverdracht, oefeningen
• trainen (optioneel met acteur) van gespreksvaardigheden op basis van eigen casuïstiek
• hoe voer je een gesprek met een medewerker met stress?

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Leidinggeven & Veerkracht

Leidinggeven & Veerkracht is een groepstraining waarin leidinggevenden leren hun medewerkers te motiveren en vertrouwen te geven bij veranderende omstandigheden in het werk.

Wil je leren hoe je met behulp van positief leiderschap medewerkers kunt motiveren, uitdagen en vertrouwen kunt geven? Wil je condities creëren waarin medewerkers mentaal weerbaar zijn en kunnen ‘terugveren’ bij verandering of tegenslag? Dan is deze training iets voor jou!

Dit is Leidinggeven & Veerkracht
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of 3 keer anderhalf uur bij de online training
• samen met collega-managers werken aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die veerkracht van medewerkers versterken
• een inspirerende mix van dialoog, kennisoverdracht en leren met- en van elkaar

Dit leer je
• hoe je zelfvertrouwen, optimisme en mentale weerbaarheid bij medewerkers kunt stimuleren
• hoe je sterke kanten van medewerkers kunt herkennen en ontwikkelen
• wat medewerkers hoop geeft

Dit bereik je
Je kunt in je rol als leidinggevende een situatie creëren waarin medewerkers eigenaarschap ontwikkelen en hun sterke kanten – ook onder lastige omstandigheden – benutten.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Leidinggeven & Motivatie

Leidinggeven & Motivatie is een groepstraining waarin leidinggevenden leren om de vitaliteit en betrokkenheid van hun medewerkers positief te beïnvloeden.

Wil je leren hoe je kunt sturen op de positieve groei en de vitaliteit van je medewerkers? Wil je ervaren dat jouw leiderschap ‘ertoe doet’ in relatie tot de bevlogenheid en het werkgeluk van medewerkers? Dan is deze training iets voor jou.

Dit is Leidinggeven & Motivatie
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of 3 keer anderhalf uur bij de online training
• samen met collega-managers werken aan het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden die vitaliteit van medewerkers versterken
• een inspirerende mix van dialoog, kennisoverdracht en leren met- en van elkaar

Dit leer je
• wat energie, plezier, bevlogenheid, betrokkenheid en toewijding geeft (bronnen van vitaliteit)
• werken met erkenning en waardering
• het belang van jouw rol als vitaal leider

Dit bereik je
Je weet wat je als leidinggevende kunt doen om de vitaliteit, de betrokkenheid, energie en het werkgeluk van jouw medewerkers te vergroten.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Meet Mindfulness

Meet Mindfulness is een leuke- en interactieve workshop om kennis te maken met Mindfulness.

Wil je meer weten over mindfulness? Wil je weten wat mindfulness je in je werk en privéleven kan brengen? Wil je kennismaken met een aantal oefeningen? Dan kunnen we deze introductietraining van 2 uur aanbevelen. De trainer is een ervaren mindfulnesstrainer.

Dit is Meet Mindfulness
• groepsbijeenkomst van 2 uur
• praktische insteek, met wetenschappelijke onderbouwing
• combinatie van inzichten en verschillende typen oefeningen

Dit leer je
• je maakt op een interactieve manier kennis met mindfulness en de achtergronden ervan
• je krijgt een beeld van wat mindfulness wel en niet is
• je hebt inzicht in hoe mindfulness jou in je werk kan ondersteunen

Dit bereik je
Je hebt kennisgemaakt met mindfulness. Je hebt een beeld van wat mindfulness je op het werk en privé kan brengen en kunt beoordelen of je je er verder in wilt verdiepen, bijvoorbeeld met behulp van Mindfulness Individueel of Mindfulness Groep.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, click here.

Werken aan je mentale fitheid

De Werken aan je mentale fitheid-training bestaat uit 8 online groepssessies van 30 minuten en is specifiek geschikt voor thuiswerkers (Corona-proof). Het programma omvat de principes van Mindfulness, Veerkracht en Positieve psychologie.

Deze turbulente tijd doet een beroep op je aanpassingsvermogen en creativiteit. Je werkt thuis of onder heel andere omstandigheden dan je gewend was. Heb je een gezin, dan spelen je partner en kinderen een rol in het dagelijks werk. Dit alles kan gevoelens van onzekerheid en stress met zich meebrengen. Frustratie en bezorgdheid kunnen de kop op steken. Juist nu is het belangrijk om aan je mentale fitheid te werken. Zodat je beter omgaat met stress en ook onder lastige omstandigheden goed blijf voelen én functioneren.

Dit is Werken aan je mentale fitheid
• laagdrempelige oplossing die aandacht geeft aan – het ‘managen’ – van de psychische belastbaarheid die mede voortkomt uit de Corona-situatie
• 8 sessies van 30 minuten, afwisselend rondom veerkracht en mindfulness

Dit leer je
• het hoofd bieden aan veranderende omstandigheden op het werk
• stressreductie bij thuiswerken
• negatieve gevoelens accepteren

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.
For the English version of the information, Click here.

Regisseur van je werk Groep

Een praktische groepstraining waarin de deelnemers een plan maken voor het versterken van eigen regie in hun werk en het ontwikkelen van ondernemend gedrag.

Je wilt regie nemen over je loopbaan. Je bent op zoek naar beter inzicht in je talenten en kwaliteiten zodat je die optimaal kunt inzetten. Om van meer toegevoegde waarde te zijn wil je je ondernemingszin ontwikkelen. Je wilt werken met plezier en een prettige werk-privé balans ervaren. Als dit jouw wensen zijn, dan is deze groepstraining iets voor jou.

Dit is Regisseur van je werk Groep
• 2 groepsbijeenkomsten van een dagdeel
• digitale trainingsmaterialen worden voor aanvang van iedere bijeenkomst aangeleverd
• aansprekende huiswerkopdrachten
• Een concreet plan maken waarin jouw toegevoegde waarde – nu én in de toekomst – inzichtelijk wordt

Dit leer je
• wie ben ik, wat zijn mijn talenten en kwaliteiten?
• welke rollen zijn er binnen mijn wereld van werk?
• waar kom ik het beste tot mijn recht en ben ik van toegevoegde waarde met mijn talent en kwaliteiten?
• hoe bewaar ik een goede werk-privé balans?
• je krijgt inzicht in de 4 kwadranten van persoonlijk ondernemerschap

Dit bereik je

Je maakt een concreet plan hoe jij van toegevoegde waarde kunt zijn binnen jouw organisatie en in relatie tot collega’s en klanten. Je bent je daarnaast bewust van het belang van een gezonde werk-privébalans en hebt inzicht in hoe je die kunt bereiken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

ZzpCoach

Voor ZZP’ers heeft Shared Ambition ZzpCoach: een online ervaren coach met wie je kunt mailen, (video)chatten of bellen.

Lees meer over ZzpCoach
Ga naar de inhoud