Producten & Diensten

Matched care

Totaalaanpak gericht op de lange termijn.

Shared Ambition biedt oplossingen voor drie doelgroepen:

 • @Work – voor medewerkers die aan het werk zijn en mentaal gezond willen blijven
 • @Risk – voor medewerkers die een risico lopen om uit te vallen
 • @Home – voor medewerkers die gedeeltelijk of geheel verzuimen

In samenwerking met werkgevers willen we het zwaartepunt van de aanpak van psychologische zorg verleggen: van curatief (begeleiding van verzuimende medewerkers) naar preventief (begeleiding van medewerkers die een risico lopen). Dit bereiken we door vroegtijdige interventies: eenvoudig toegankelijk en beperkt waar mogelijk, stevig als het nodig is. Per saldo betekent dit dat de mix van interventies lichter is en de kosten lager zijn. Lees er meer over in onze brochure.

Productoverzicht

Minday (@Work)

Minday is een mindfulness-programma dat de gebruiker volgt op het moment dat het uitkomt.

Een combinatie van persoonlijke begeleiding door een coach en de Minday-app helpen om de aandacht te richten en bewuste keuzes te maken ten aanzien van werk en privé.

Wat maakt Minday uniek?

 • Volwaardig programma van 8 weken.
 • Blended aanbod: persoonlijk contact en online training.
 • Tijd-, plaats-, en device-onafhankelijk

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Get Inspired (Training & Workshops) (@Work)

Werkstress kan het gevolg zijn van organisatie gebonden aspecten, maar de mate waarin je er last van hebt wordt vooral bepaald door de manier waarop je ermee omgaat. De trainingen en workshops van Shared Ambition helpen leidinggevenden en medewerkers om stresssignalen tijdig te herkennen en er mee om te gaan. Het diverse aanbod is zowel preventief als curatief gericht.

Voor medewerkers

Mindfocus

Mindfocus is een interactieve en ervaringsgerichte training van 3 x 2,5 uur. De deelnemers combineren hun deelname met thuisoefeningen via de Minday app. Tijdens de training ontdekken de deelnemers wat mindfulness is en wat het voor hen kan betekenen, bijvoorbeeld in het omgaan met (werk)stress.

Versterk je Veerkracht*

Deze training van drie dagdelen voor medewerkers heeft als thema: hoe ben en blijf je sterk onder lastige omstandigheden en (constante) veranderingen?

Vitaal in balans

De training Vitaal in balans is geschikt voor medewerkers die last hebben van een hoge werkdruk en/of werkstressproblemen en daar beter mee willen leren omgaan door actief aan de slag te gaan met persoonlijke verbeterpunten. De training bestaat uit drie groepsbijeenkomsten van een dagdeel en een onlinetraining.

Ik & stress

In deze zgn. ‘toolboxmeeting’ van 2 uur vergroten medewerkers hun kennis over stress. Het programma is interactief en praktisch: korte blokjes theorie worden afgewisseld met adem­ en concentratieoefeningen en fysieke beweging.

Slaapwijzer* online

SlaapWijzer online is een onlinetraining gericht op het structureel verbeteren van slaap. Onder begeleiding van een e­coach leer je hoe je het natuurlijke slaapproces weer ‘op de rit’ kunt krijgen.

Voor leidinggevenden

Leidinggeven aan Veerkracht

In de training Leidinggeven aan Veerkracht gaan leidinggevenden twee dagdelen aan de slag. Thema van de bijeenkomsten is het versterken van leiderschapsvaardigheden die de veerkracht van medewerkers vergroten.

Signal & Act

De workshop Signal & Act voor leidinggevenden beslaat 2 uur ‘Signal’ en 2 uur ‘Act’. Met behulp van een trainingsacteur in de rol van (verzuimende) medewerker worden vooraf ontwikkelde of door de deelnemers ingebrachte casussen behandeld.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

*De trainingen Versterk je Veerkracht en Slaapwijzer hebben ook een workshop­variant. Meer informatie hierover lees je op de productkaarten Minday, Bounce back en Sleep well.

Bounce Back (@Work)

Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met moeilijkheden, tegenslagen, veranderingen en
stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: to bounce back.

Coaching (Individueel)

VeerkrachtWijzer

In vier individuele gesprekken van een uur en een onlinetraining wordt gewerkt aan het versterken van de veerkracht. De medewerker leert vaardigheden om onder lastige omstandigheden de regie te nemen, oplossingen te bedenken en keuzes te maken.

In gesprek over … Veerkracht

In een gesprek van anderhalf uur ontdekt een medewerker meer over zijn/haar veerkracht en onderzoekt de noodzaak of de wens tot het (her) vinden of vergroten van die veerkracht.

Training (Groep)

VeerkrachtWijzer

De training VeerkrachtWijzer bestaat uit drie groepsbijeenkomsten van twee uur en een individuele online-training. Kortom: VeerkrachtWijzer Individueel, maar dan in groepsverband!

Leidinggeven aan Veerkracht

In twee bijeenkomsten van een dagdeel werken de deelnemers samen aan het versterken van leiderschapsvaardigheden die de veerkracht van medewerkers versterkt. Deze training leert hoe je met inzicht en inlevingsvermogen leiding kunt geven aan teams en medewerkers in tijden van verandering en onzekerheid.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Heycoach (@Work, @Risk)

HeyCoach is een afgeschermde e-health applicatie. HeyCoach kan worden ingezet door medewerkers die behoefte hebben om met een coach gebeurtenissen of lastige omstandigheden in hun werk- of privé-situatie op een rijtje te zetten.

De gespreksonderwerpen bij HeyCoach zijn divers.
De gecertificeerde coaches zijn tevens Arbeid- en Organisatiepsycholoog.

Wat maakt HeyCoach uniek?

 • Beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.
 • Laagdrempelig: direct contact zonder tussenkomst van anderen.
 • Na aanmelding op de webpagina > binnen vier uur telefonisch contact.
 • Op werkdagen bereikbaar van 9.00-21.00 uur.
 • Geen verslagen of rapportage. Wel een vragenlijst met kenmerken en evaluatie van effecten.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Coach on location (@Work, @Risk)

Coach op Locatie is een in-company aanbod. Het doel is het voorkomen van uitval en het versterken van veerkracht en inzetbaarheid van de medewerker.

Wat maakt Coach op Locatie uniek?

 • In-company.
 • Vrij toegankelijk, zonder tussenkomst van leidinggevende, HR en/of bedrijfsarts.
 • Directe afstemming met andere disciplines zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts of leidinggevende.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

In Balance (@Work, @Risk)

In Balance is de preventieve interventie van Shared Ambition.

Het primaire doel van In Balance is behoud van de arbeidsgeschiktheid en klachtenreductie bij relatief milde psychische klachten.

Wat maakt In Balance uniek?

 • Korte doorlooptijd van (6 -10 weken).
 • Focus op werkbehoud.
 • Laagdrempelig, preventief.
 • Ruimte voor maatwerk.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Sleep Well (@Work, @Risk)

Slapen is een natuurlijk proces waar we ons in principe geen zorgen over hoeven maken. Soms raakt dit proces verstoord: je slaapt korter of slechter, kunt niet in- of doorslapen, wordt te vroeg wakker of ligt urenlang wakker.

Wat maakt SlaapWijzer uniek?

In een periode van 6 tot 12 weken stellen medewerkers hun gedrag, gedachten en kennis over slaap bij. In een coachingstraject, al dan niet in een e-coaching variant.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Diagnostics (@Risk, @Home)

Voor medewerkers waarbij het vermoeden bestaat dat er ‘iets’ speelt, maar het is niet duidelijk wat, biedt Shared Ambition drie typen onderzoek:

 1. Telescreen
 2. Persoonlijkheidsonderzoek
 3. Onderzoek psychische belastbaarheid

Telescreen

Een TeleScreen onderzoek bestaat uit een online-instrument waarbij – afhankelijk van het klachtenbeeld- diepere vragenlijsten worden gegenereerd.

Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek verschaft informatie over hoe snel iemand angstig en gespannen raakt, hoezeer iemand introvert/ extravert is, hoeveel frustratie iemand kan tolereren en in welke mate iemand zelf verantwoordelijkheid ervaart voor zijn problemen. Dit onderzoek kan gebruikt worden ter ondersteuning van lopende trajecten.

Onderzoek psychische belastbaarheid

Een psychisch-belastbaarheidsonderzoek wordt ingezet om inzicht te verkrijgen in de psychische beperkingen. Hiermee kan de psychische belastbaarheid bepaald worden.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Vital Mind (@Risk, @Home)

Vital Mind is er voor medewerkers die recent zijn uitgevallen of nog gedeeltelijk werken, met enkelvoudige psychische klachten of enkelvoudige traumabehandeling.

Wat maakt Vital Mind uniek?

 • Korte doorlooptijd (6-12 weken).
 • Focus op werkhervatting.
 • Persoonlijke maatwerkaanpak.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

On Track (@Risk, @Home)

Het On Track-programma is geschikt voor medewerkers met (dreigend) complex verzuim, met een negatieve herstelprognose en een ongunstig supportsysteem op het werk.

Wat maakt On Track uniek?

 • 95% van medewerkers is binnen drie maanden na afronding van de interventie weer volledig aan het werk.
 • Gemiddelde duur traject (2016): acht weken, gerekend vanaf aanmelding.
 • Intensief: 3 dagdelen

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Vital Energy (@Risk, @Home)

Vital Energy is gericht op medewerkers die overspannen zijn én veel fysieke klachten zoals pijn, bewegingsangst en vermoeidheid (lichamelijke uitputting) ervaren.

 

Wat maakt Vital Energy uniek?

 • 
Maatwerk.
 • Multidisciplinaire aanpak (psycholoog/ fysiotherapeut, leefstijlcoach en diëtiste).
 • Effectmeting met behulp van innovatief TNO meet instrument.
 • Kosteneffectief alternatief voor arbeidsrevalidatie door een snellere volledige werkhervatting bij fysieke uitputting.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Your Vitality Score (@Work, @Risk)

De Your Vitality Score is een compacte online-applicatie met vragenlijst en online individuele rapportage.

 

Wat maakt Your Vitality Score uniek?

 • Alle thema’s rondom duurzame inzetbaarheid komen aan bod.
 • 
Laagdrempelig
 • Adaptief*.
 • Direct resultaat d.m.v. ‘stoplicht-model’ (groen-oranje-rood).
 • Geanonimiseerde management-rapportage.
 • De privacy is gegarandeerd conform ISO 27001 en TLS. De data is opgeslagen in een beveiligd Nederlands datacentrum.

*Op basis van de genoteerde antwoorden in de vragenlijst genereert de vragenlijst relevante vervolgvragen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Fit for the job (@Work)

Fit for the Job is een traject voor medewerkers dat zich richt op het versterken van ondernemend gedrag, zoals bijvoorbeeld eigen regie en zelfredzaamheid. Inzicht in hoe je ondernemend gedrag kunnen versterken helpt in tijden van belangrijke veranderingen.

Fit for the Job bestaat uit een e-learning en drie coachgesprekken. De medewerker wordt begeleid door een gecertificeerde coach (ervaren bedrijfspsycholoog). De medewerker krijgt inzicht in het model Persoonlijk Ondernemerschap en gaat concreet aan de slag met het versterken van ondernemend gedrag.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten?
 • Hoe ga ik om met (grote) veranderingen?

Wat maakt Fit for the Job uniek?

 • Combinatie van coaching en e-learning.
 • Coaching door een gecertificeerde coach (ervaren bedrijfspsycholoog).
 • Theoretische onderbouwing met behulp van het model Persoonlijk Ondernemerschap.
 • Specifieke aandacht voor ondernemend gedrag in tijden van (grote) veranderingen.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Career Navigator (@Work, @Risk)

Career Navigator is bedoeld voor medewerkers (en organisaties die dit willen faciliteren) die de volledige regie over de eigen loopbaan willen nemen en werk willen maken van hun duurzame inzetbaarheid.

Wat maakt Career Navigator uniek?

 • Een assessment programma met behulp van verschillende (COTAN goedgekeurde) vragenlijsten en testen.
 • Coaching door een gespecialiseerde loopbaanadviseur.
 • Het gebruikersvriendelijke e-Portfolio waarin de medewerker op ieder moment met ieder device kan werken.
 • De inzet van de vacature zoekmachine waarmee een koppeling gemaakt kan worden met alle interne vacatures of met alle actuele openstaande vacatures in Nederland via de arbeidsmarktverkenner.
 • De medewerker kan een jaar met de Navigator werken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Career Story Interview (@Work, @Risk)

Career Story Interview (CSI) is een nuttig instrument voor medewerkers die dilemma’s of een persoonlijke blokkade ervaren, of merken dat hun ‘drive’ is verflauwd. CSI helpt medewerkers die toe zijn aan een nieuw hoofdstuk in hun loopbaanverhaal.

Wat maakt Career Story Interview uniek?

 • Een programma van drie gesprekken met een korte doorlooptijd van anderhalve maand.
 • Onder leiding van een ervaren consultant wordt het loopbaanverhaal opgetekend, door gebruik van interviewtechnieken en storytelling. In de gesprekken wordt geschakeld tussen ‘toen, nu en straks’ waardoor antwoorden op huidige loopbaanvraagstukken volgen.
 • Opbrengst in de vorm van een authentiek loopbaankompas en toekomstscenario.
 • Kan vertrekpunt zijn voor mobiliteit.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

What’s Next (@Work, @Risk)

Het intensieve loopbaan-heroriëntatieprogramma is gebaseerd op het ‘On Track’-programma: verleden (inzicht), heden (acceptatie) en toekomst (sturing).

 

Wat maakt What’s next uniek?

 • Korte doorlooptijd (1-1,5 maand), intensieve interventie.
 • Ook inzetbaar als vertrekpunt van outplacement of tweede spoor programma.
 • Eindgesprek waarin het loopbaanplan met de organisatie wordt besproken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Dare to Act (@Work, @Risk)

Het Dare to Act- programma is een intensief ontwikkeltraject. De deelnemers werken in groepsvorm maar worden ook individueel begeleid. Het traject daagt de deelnemer uit om concrete loopbaankeuzes in gang te zetten.

Wat maakt Dare to Act uniek?

 • Intensief persoonlijk ontwikkeltraject.
 • Groepsdynamiek versnelt en verleidt tot keuzes.
 • Ook individuele begeleiding.
 • Afsluiting door viering persoonlijk plan.
 • Relatief lage kostprijs.
 • Met behulp van Career Navigator werken de deelnemers aan hun e-portfolio.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Driegesprek

Tijdens een driegesprek bespreken medewerker en psycholoog met de leidinggevende de leerpunten en het werkhervattingsplan.

Wat maakt het Driegesprek uniek?

 • Een praktisch en inzicht gevend gesprek tussen medewerker, leidinggevende en psycholoog.
 • Uitwerking van het MOSA-plan (werkhervattingsplan).
 • De mogelijkheden voor werkhervatting worden besproken.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

Intake

Aan een begeleidingsprogramma gaat een intake vooraf.

De intake gebruiken we om een goed beeld van het klachtenbeeld van de medewerker te krijgen. Ook onderzoeken we het supportsysteem rondom werk en sluiten we eventuele ingrijpende, complexe psychische aandoeningen uit. De intake is ook een kennismaking.

Zo verloopt de intake:

Stap 1  Telefonisch voorgesprek met de verwijzer(s).

Stap 2  Face-to-face gesprek met de medewerker.

Stap 3 Psychologische screening op BG- GGZ/ GG-GGZ-criteria.

Stap 4 Na de intake ontvangt de medewerker een rapportage met een verslag van de huidige situatie.

Stap 5  Werkgever en verwijzer ontvangen het begeleidingsadvies.

Stap 6  Shared Ambition zoekt uit welk begeleidingsprogramma het beste past.

Stap 7 De verwijzer ontvangt een onderbouwing voor de keuze van de interventie.

Wil je deze informatie opslaan of delen? Klik hier.

ZzpCoach

Voor ZZP’ers heeft Shared Ambition ZzpCoach: een online ervaren coach met wie je kunt mailen, (video)chatten of bellen.

Lees meer over ZzpCoach

Stel je vraag

Kelly Makking, Shared Ambition

Neem contact op met Business Support van Shared Ambition

info@sharedambition.com
033 433 7010

Contactformulier
Download onze brochure