Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Klanten

Dit zijn onze klanten

Ben je geïnteresseerd in wat onze klanten van ons vinden?

Joris Bressers

HR Manager – Human Resources/Internal Communication

Desso en Shared Ambition

‘Meer dan tevreden’

‘Desso werkt al vele jaren samen met Shared Ambition om medewerkers gezond te houden of weer gezond te krijgen. Met behulp van Shared Ambition ondersteunen wij medewerkers die zijn uitgevallen wegens psychische klachten, met als doel ze weer duurzaam te laten terugkeren in het werk. Daarnaast organiseren we regelmatig workshops om medewerkers bewust te maken en om uitval te voorkomen.

Het grote voordeel van werken met Shared Ambition is dat we medewerkers snel de benodigde, kwalitatief goede zorg kunnen bieden. Wij zijn er echt van overtuigd dat de inzet van een bedrijfspsycholoog zorgt voor een snellere, maar ook voor een meer duurzame terugkeer naar werk. De ingezette interventies hebben altijd het gewenste effect en zijn zeer effectief. Bovendien is de samenwerking met de mensen van Shared Ambition altijd prettig en combineren zij professionele kennis met een mensgerichte aanpak.

Ook de feedback van medewerkers op de workshops zijn positief. We hebben afgelopen jaren workshops aangeboden op verschillende gebieden, waaronder ‘Ik & stress’, ‘Omgaan met de perfectionist in mij’ en ‘Omgaan met veranderingen’. Medewerkers waarderen het zeer dat wij Shared Ambition inzetten om ervoor te zorgen dat zij duurzaam inzetbaar blijven in de steeds sneller veranderende werkomgeving.

Kortom; bij Desso zijn we meer dan tevreden over de samenwerking met Shared Ambition!’

Bart de Klerk

Beleidsmedewerker arbo P&O / preventiemedewerker

Noordwest ziekenhuisgroep en Shared Ambition

‘Creatief, zakelijk en persoonlijk’

Tijdens een eerder aanbestedingstraject is de naam van Shared Ambition positief blijven hangen. Bij een hernieuwd aanbestedingstraject hebben we Shared Ambition en de consultant daarom opnieuw uitgenodigd. Shared Ambition bleek dit keer een offerte te hebben aangeboden die zeer nauw aansluit bij de visie van Noordwest op verzuim en het ondersteunen van medewerkers met psychische klachten. Tot op heden is dat zeker het geval gebleken.

Wijzigingen in de vergoedingen van arbeidsgerelateerde psychische casuïstiek waren voor Shared Ambition aanleiding om trajecten op een andere, innovatievere en creatievere wijze in te richten. Daarin onderscheiden zij zich van andere aanbieders. Andere positieve kenmerken van de samenwerking zijn de prettige communicatie, snelheid van handelen en het nakomen van de gemaakte afspraken.
Maar natuurlijk vooral: een goed effect van de interventie.

Bernard Pleyter

Partnermanager Centraal Beheer

Centraal beheer referentie

‘Laagdrempelige psychologische hulp’

Lekker Bezig is het platform van Centraal Beheer om medewerkers te helpen bij duurzame inzetbaarheid. HeyCoach van Shared Ambition is opgenomen in Lekker Bezig zodat medewerkers eenvoudig in gesprek kunnen met een van de bedrijfspsychologen.

Lees meer over het Lekker Bezig platform van Centraal Beheer

Sandra de Groot

Beleidsmedewerker HRM Arbeidsongeschiktheid en Verzuim/Pensioenen

Flynth Accountants en Shared Ambition

‘Shared Ambition is zoals de naam zegt’

‘Met onze zorgverzekeraar heb ik periodiek overleg over issues die spelen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim binnen onze organisatie. Door hen werd ik attent gemaakt op de diensten van Shared Ambition. Ik heb uiteindelijk ook voor hen gekozen omdat het een innovatieve club is. Daarnaast reageren ze snel, adequaat en professioneel. Wat ik ook prettig vind: ik heb een prima samenwerking met de consultants van Shared Ambition. Ze zijn goed benaderbaar, denken mee in oplossingen en komen hun afspraken na. Het is maar een keer voorgekomen dat er afspraak niet opgevolgd werd en toen bleek het om een misverstand te gaan.’

Tot slot een korte reactie op een aantal belangrijke aspecten van de samenwerking:
Het is heel prettig dat Shared Ambition landelijke dekking heeft. De tarieven zijn in relatie tot de resultaten goed en de effecten van de interventies zeer positief.‘

Ellen te Kloeze

Human Resource Team Manager

ICT en Shared Ambition

‘Wat Shared Ambition van andere aanbieders onderscheidt is de gezonde mix van psychologische expertise en oog voor de realiteit van het bedrijf.’

‘ICT is bij Shared Ambition terecht gekomen doordat verschillende managers en medewerkers van ICT bij hun vroegere werkgevers te maken hebben gehad met Shared Ambition. Shared Ambition had een goede pers!
We hebben voor Shared Ambition gekozen vanwege de snelle en doelgerichte aanpak. Die voorkomt dat mensen voor langere tijd uitvallen. De aanpak is functioneel en breed (op de gehele persoon gericht), waardoor iemand kan blijven functioneren, ook al heeft hij het bijvoorbeeld thuis moeilijk. Wat Shared Ambition van andere aanbieders onderscheidt is de snelle actie (mensen kunnen op korte termijn terecht) en een gezonde mix van psychologische expertise en oog voor de realiteit van het bedrijf.

’Shared Ambition: mensen sterker maken in de context van hun werk.’

‘De consultants van Shared Ambition gaan op een nuchtere manier om met de veelal intelligente techneuten van ICT. De medewerkers worden aangesproken op een manier die bij ICT past: zorg voor elkaar maar met een eigen verantwoordelijkheid.
De kwaliteit van de trajecten en de resultaten zijn goed. Dat geven ook onze medewerkers terug. Daarnaast worden de afspraken nagekomen en verloopt de communicatie prettig.
Shared Ambition is niet goedkoop, maar de prijs-kwaliteitverhouding is goed: we besparen door het voorkomen en beperken van verzuim.’

Alex van Vliet

Directeur

Alfa Accountants en Shared Ambition

‘Shared Ambition is een professionele organisatie waarmee ik snel kan schakelen’

‘Tussen Alfa Accountants en Adviseurs en Shared Ambition bestaat al een zeer lange relatie.
Wat ik onderscheidend vind aan SA zijn de snelle doorlooptijden en de korte lijnen. Er wordt snel gereageerd op een verzoek en snel afspraken met betreffende medewerker gemaakt. Trajecten worden efficiënt ingezet waarbij de medewerker snel de eerste effecten merkt en waarbij een snelle terugkeer op de werkplek bewerkstelligd wordt. Door snel te schakelen en traject te starten wordt in veel gevallen voorkomen dat medewerker uitvalt. Aan de hand van de probleemstelling wordt hier een deskundige bij ingeschakeld.
Mijn positieve ervaringen worden ook door de rest van onze organisatie op deze wijze ervaren.’

Peter van Hesse

Strategisch Adviseur Goed Werk

Zorgbalans en Shared Ambition

‘Shared Ambition is een onderdeel van team Zorgbalans’

‘Ongeveer vijf jaar geleden waren wij op zoek naar een nieuwe partij om samen te werken op het gebied van mentale gezondheid van onze medewerkers. Via de zorgverzekeraar werden we gewezen op Shared Ambition. In een vergelijking met andere partijen sprongen zij er positief uit.

Shared Ambition is gericht, dat wil zeggen: ze willen het voor iedere medewerker opnieuw weer goed doen en leveren daarvoor maatwerk. We zijn tevreden over zowel de preventieve als curatieve resultaten. Door de lange samenwerking kennen we elkaar inmiddels goed en de lange relatie verdient zich absoluut terug!

Kenmerkend voor Shared Ambition is betrouwbaarheid: afspraken worden nagekomen en er wordt op een prettige manier met alle betrokkenen afgestemd. Altijd met respect – ook voor de privacy – van de medewerker. Er is een goede samenwerking met de managers, casemanagers en de bedrijfsarts van Zorgbalans.
Woorden die verder naar boven komen zijn: Oplossingsgericht en respectvol. Inspirerend.’

Geert Smit

Mede eigenaar WIMarbo

Wimarbo en Shared Ambition

‘Shared Ambition heeft geen wachtlijst’

‘De samenwerking tussen Shared Ambition en mij is ontstaan bij een gemeenschappelijke klant. Vanaf het begin zijn we een fijne match: korte lijnen in de samenwerking en goede resultaten.
Shared Ambition werkt niet in het standaard DBC-model (Diagnose-Behandel-Combinatiemodel) maar vanuit een probleem en de context. Dat betekent dat een probleemsituatie wordt opgelost en niet slechts de aandoening behandeld. Het resultaat is een veel grotere succeskans bij terugkeer op de werkvloer. Daarnaast kent Shared Ambition geen wachtlijstproblematiek.

Shared Ambition reageert snel en adequaat en afspraken worden nagekomen. De consultants zijn proactief in afstemming naar de verwijzer. Ook is het prettig dat er landelijke dekking is. De tarieven zijn goed in relatie tot de kwaliteit maar vooral ook in relatie tot de snelheid van de doorloop van een interventie en terugkeer in het werk. De kostenbesparing is daarmee enorm.’

Claire-Anne Kottman

HR Business Partner, Fujitsu Nederland

Fujitsu - Shared Ambition, ziekteverzuim reductie

‘Bij Fujitsu ‘zien’ we de medewerkers … en Shared Ambition kijkt mee.’

Claire-Anne: “Ik ben ervan overtuigd dat de aanpak die we nu hanteren rondom preventie en (dreigend) ziekteverzuim werkt omdat de medewerkers ‘gezien’ worden. Natuurlijk vanuit het preventie-team, maar ook door onze leidinggevenden. Als medewerkers weten en ervaren dat ze hulp kunnen vragen en die ook krijgen, dan heeft dat effect. Niet alleen als er al sprake is van ziekte, maar ook in de preventie. Ik realiseer me dat Fujitsu Nederland dit mede zo kan inrichten en uitvoeren omdat we geen 5000 medewerkers tellen, maar ook een grote(re) organisatie kan de keuze maken om de medewerkers op deze manier te ondersteunen. Dat is een investering die zich terugbetaald.”

Irma: “Ik werk al 11 jaar samen met Fujitsu en inmiddels voel ik me ook deel van de organisatie. De samenwerking binnen het preventieteam is heel prettig en vertrouwd. Ik hoop dat ik in dat team namens Shared Ambition nog lang kan bijdragen aan mooie resultaten!” Lees hier het hele verhaal.

Merel van Dorp

Health Case Specialist, FrieslandCampina

FrieslandCampina - Shared Ambition

HeyCoach en Coach op Locatie in BOEST your mind

Merel van Dorp: Wat is BOEST your mind? ‘Een verlengstuk van ons vitaliteitsprogramma BOEST dat zich onder andere richt op het thema (werk-)druk. De oorzaak van werkdruk die medewerkers ervaren is vaak een optelsom van privé- en werkomstandigheden. Medewerkers moeten daarin de juiste balans vinden en zowel medewerkers als leidinggevenden hebben daar een verantwoordelijkheid in. Als bedrijf proberen wij op dit punt te faciliteren: op het gebied van omgaan met werkdruk dus door middel van BOEST your mind: werken aan mentale veerkracht. In deze aanpak bieden wij HeyCoach en Coach op Locatie aan. Lees hier het hele verhaal.

 
 

Wil je reviews van leidinggevenden lezen?

Lees meer

Wil je reviews van cliënten lezen?

Lees meer
Ga naar de inhoud