Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zicht richt op welbevinden. Waar traditionele psychologie zich vooral bezighoudt met wat er ‘mis’ is, stelt positieve psychologie de vraag: ‘Hoe kan het beter en prettiger’. Daarbij wordt uitgegaan van de sterke kanten en persoonlijke groei van mensen. Veel mensen en ook teams hebben baat bij positieve psychologie, ook als ze geen psychische problemen hebben.

Deloitte en Shared Ambition benutten de kracht van positieve psychologie en bereiken mooie resultaten.

Gedeelde ambitie

Maarit Vermeijden is Regiomanager Management Support bij Deloitte. In deze functie is zij, samen met een andere Regiomanager, verantwoordelijk voor de 240 executive assistents (EA’s) die verspreid over de verschillende vestigingen van Deloitte in Nederland werkzaam zijn.

Deloitte, Shared AmbitionMaarit: ‘De EA’s hebben een dienstverlenende, ondersteunende rol. Het is belangrijk om bij medewerkers in een dergelijke rol te erkennen en benadrukken hoe waardevol hun bijdrage is. Hun aandeel in het succes van de organisatie is net zo belangrijk als die van de business: ze werken immers beiden samen met de klant. Het is mijn wens en ambitie om van de EA’s een trotse club te maken die weet ‘wij doen ertoe’!

Bij het verwezenlijken van die ambitie speelt Marjolijn Punt, senior psycholoog bij Shared Ambition en mede-eigenaar van het Bureau voor Positieve Psychologie, een belangrijke rol.

Marjolijn: ‘Ik weet uit mijn lange ervaring als psycholoog, ook binnen het bedrijfsleven, wat je met behulp van positieve psychologie kunt bereiken. Voor de vraagstukken van Maarit bij Deloitte vonden we in een aantal op maat-oplossingen de antwoorden.’

’Er gaat een lampje branden’

Maarit en Marjolijn werkten eerder samen aan de ontwikkeling en uitvoering van vitaliteitsbeleid binnen Deloitte. Ze hebben waardering voor elkaars werk, de aanpak en resultaten.

Marjolijn: ‘Maarit is een opdrachtgever uit duizenden. Ze is oprecht gedreven om haar mensen te ondersteunen en verder te helpen. Als er iets speelt waarbij ze mijn advies kan gebruiken betrekt ze me in een vroeg stadium. Zo kan ik in een vroeg stadium meedenken over de best passende oplossingen.’

Maarit: ‘Wat ik ervaar in onze samenwerking is dat Marjolijn voor mij – dat klinkt misschien gek – altijd weer een lampje aandoet. Ze luistert, observeert en adviseert. In haar trainingen voor onze medewerkers is ze enorm creatief en in staat om flexibel te schakelen tussen de behoeftes van de verschillende groepen en individuele deelnemers.’

Werken met focus en aandacht

Dat is de titel van de training die Deloitte onder de EA’s uitrolde. De directe aanleiding was de hoge werkdruk die zij ervoeren. Maar ook hun te ontwikkelen gevoel van eigenwaarde was een aandachtspunt. Maarit: ‘Onze doelstelling was tweeledig: we willen een veilige, gezonde werkomgeving realiseren – voor de medewerkers en voor Deloitte – en het gevoel van ‘wij doen ertoe’ versterken.’

Dit resulteerde in groepstrainingen met de kernvragen Waar sta je?, Wat doe je?, Hoe reageer je? Maarit: ‘Door de inspanningen van het gehele team om deze vragen te beantwoorden ontstonden krachtige nieuwe inzichten.’

The hidden mango

Een tweede concreet succes werd bereikt met een team EA’s waar een teaminterventie werd gedaan. Marjolijn: ‘Ook hier gingen we aan de slag met een aantal kernvragen: ‘Wat is er aan de hand, waar ligt je kracht en wat is ons gezamenlijk beeld van de toekomst?’ Die eerste vraag bijvoorbeeld lijkt eenvoudig te beantwoorden, maar is dat niet. Dit heeft te maken met het verschil tussen wat in theorie en wat in praktijk waar is. Het filmpje ‘The hidden mango’ legt dit principe op een mooie manier uit.’

De oplossing van het issue in dit team lag in het met elkaar beantwoorden van de genoemde vragen, het ontdekken waar de kracht van het team en de teamleden lag en het begrip opbrengen voor elkaars emoties. Samen is de toekomst verbeeld en verwoord.

Maarit: ‘Het team heeft de interventie afgesloten met een afsluitende team-dag waar zij ook aan de betrokken collega’s en aan het MT hebben gepresenteerd ‘Zo gaan wij verder.’

Het is heel duidelijk: Maarit en Marjolijn vormen een sterk duo. Maarit: ‘Dat klopt, maar als er morgen een collega van Shared Ambition aanschuift of de rol van Marjolijn overneemt ben ik ervan overtuigd dat we ook dan weer waardevolle resultaten neerzetten!’

Deloitte is een professionele dienstverlener met wereldwijd 244.000 medewerkers en kantoren in meer dan 150 landen. Met ruim 5.500 medewerkers en 14 kantoren verspreid over heel Nederland is Deloitte een van de grootste aanbieders van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering en financiële advisering.

Naar de inhoud springen