Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Fujitsu Nederland en Shared Ambition werken al meer dan 15 jaar samen. Met een resultaat waar beide bedrijven trots op mogen zijn: een ziekteverzuim van maar 2%.

Claire-Anne Kottman is HR Business Partner bij Fujitsu Nederland en in die functie onder andere actief als casemanager. Irma Kruijver is psycholoog A&O bij Shared Ambition en al 11 jaar betrokken bij Fujitsu als ‘Coach op Locatie’.

Preventie-team

Claire-Anne: “Ik denk dat het lage ziekteverzuim grotendeels te verklaren is door de succesvolle inzet van ons preventieteam. In dit team werken een vaste bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, een psycholoog en ikzelf als casemanager samen. Het team is – natuurlijk met de medewerkers zelf – verantwoordelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers.”

Hoe werkt het team samen?

Claire-Anne: “Het team komt iedere zes weken in volledige samenstelling bij elkaar om ziektegevallen te bespreken. Dat wil zeggen: als casemanager ben ik vanzelfsprekend niet inhoudelijk op de hoogte van de aard van de problemen, maar wel betrokken bij de oplossingsrichting. We bespreken de voortgang van ‘de behandeling’ en kijken of er aanvullende acties nodig zijn.”

Irma: “Fujitsu heeft een hele duidelijke route die wordt gevolgd in geval van (dreigende) uitval door ziekte. Op die manier houd je overzicht over de situatie en voorkom je dat medewerkers zelf op zoek moeten naar oplossingen en/of zich richten op een niet-passende oplossing. Soms is een gesprek met de bedrijfsarts voldoende, in een ander geval kan bedrijfsmaatschappelijk werk een probleem oppakken. Als het team het erover eens is dat interventie van een psycholoog kan bijdragen aan een oplossing, kom ik in beeld. Maar de eerste stap is altijd naar HR.”

Claire-Anne vult aan: “Een medewerker kan natuurlijk ook altijd beslissen buiten de werkgever om – via zijn of haar eigen zorgverzekering – hulp in te roepen. Die vrije keuze is er voor iedereen en dat is ook goed.”

Preventie in de praktijk

Het woord ‘preventie-team’ geeft aan dat er ook actie ondernomen wordt om uitval door ziekte te voorkomen. Klopt dat?

Claire-Anne: “Ja zeker. Dat gebeurt op verschillende manieren. In het team bespreken we niet alleen individuele gevallen, maar zijn we ook alert op patronen. Als meerdere medewerkers zich met dezelfde of gelijkende klachten melden is het van belang om daarop te reageren. Zo ook als het gaat om medewerkers met misschien een diversiteit aan klachten, maar werkzaam op dezelfde afdeling of in hetzelfde team. Als verantwoordelijke namens Fujitsu in het preventie-team, kan ik daarop actie ondernemen.”

Irma: “Als Coach op Locatie speel ik ook een rol als gesprekspartner voor leidinggevenden. HR kan hen bijvoorbeeld aanraden om met mij te sparren over de omgang met een medewerker van wie de leidinggevende vermoedt dat hij of zij ondersteuning nodig heeft. Ik kan leidinggevenden daarnaast ook adviseren bij de aanpak van medewerkers die op arbeidstherapeutische basis hun werkzaamheden weer oppakken. Zo werken we op alle fronten samen aan een gezonde werkomgeving.”

Fujitsu Nederland & Shared Ambition

‘Bij Fujitsu ‘zien’ we de medewerkers … en Shared Ambition kijkt mee.’

Claire-Anne: “Ik ben ervan overtuigd dat de aanpak die we nu hanteren rondom preventie en (dreigend) ziekteverzuim werkt omdat de medewerkers ‘gezien’ worden. Natuurlijk vanuit het preventie-team, maar ook door onze leidinggevenden. Als medewerkers weten en ervaren dat ze hulp kunnen vragen en die ook krijgen, dan heeft dat effect. Niet alleen als er al sprake is van ziekte, maar ook in de preventie. Ik realiseer me dat Fujitsu Nederland dit mede zo kan inrichten en uitvoeren omdat we geen 5000 medewerkers tellen, maar ook een grote(re) organisatie kan de keuze maken om de medewerkers op deze manier te ondersteunen. Dat is een investering die zich terugbetaalt.”

Irma: “Ik werk al 11 jaar samen met Fujitsu en inmiddels voel ik me ook deel van de organisatie. De samenwerking binnen het preventieteam is heel prettig en vertrouwd. Ik hoop dat ik in dat team namens Shared Ambition nog lang kan bijdragen aan mooie resultaten!”

Fujitsu is wereldwijd leverancier van dynamische IT-infrastructuren, met 170.000 medewerkers die klanten in 70 landen lokaal ondersteunen. Fujitsu biedt een one stop shopping aanbod van gestandaardiseerde Fujitsu producten en diensten voor desktop en datacenter omgevingen.

Ga naar de inhoud