Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Onlangs publiceerde Zorgverzekeraar Zilveren Kruis een online-artikel over de samenwerking met FrieslandCampina. Specifiek onderwerp was de gezamenlijke aanpak van een algemeen herkenbaar thema op de werkvloer: omgaan met (werk)druk. In het artikel kwam ook de samenwerking tussen beide partijen en Shared Ambition ter sprake.

“Bij FrieslandCampina loopt sinds begin 2014 het eigen vitaliteitsprogramma BOEST, een programma dat medewerkers help hun energie te managen en daarmee (duurzaam) inzetbaar te blijven.”
‘Ons mentale-veerkrachtssprogramma BOEST YOUR MIND is hieruit doorontwikkeld’, zegt Merel (red: van Dorp, Health Case Specialist van FrieslandCampina). Zilveren Kruis ondersteunt en adviseert ons hierbij met de gezondheidsoplossingen van het portal Present!. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van HeyCoach van Shared Ambition. Dit maakt mensen bewuster van hun energiemanagement, fysiek, sociaal en emotioneel.’
(bron: www.zilverenkruis.nl/zakelijk/cases/paginas/friesland-campina-mentale-veerkracht-kun-je-trainen.aspx)

De hoogste tijd om met Merel van Dorp van FrieslandCampina en Yvonne Stomphorst van Shared Ambition wat dieper in gesprek te gaan over HeyCoach en Coach op Locatie.

FrieslandCampina, referentie Shared Ambition

HeyCoach en Coach op Locatie in BOEST your mind

Wat is BOEST your mind?

Merel van Dorp: ‘Een verlengstuk van ons vitaliteitsprogramma BOEST dat zich onder andere richt op het thema (werk-)druk. De oorzaak van werkdruk die medewerkers ervaren is vaak een optelsom van privé- en werkomstandigheden. Medewerkers moeten daarin de juiste balans vinden en zowel medewerkers als leidinggevenden hebben daar een verantwoordelijkheid in. Als bedrijf proberen wij op dit punt te faciliteren: op het gebied van omgaan met werkdruk dus door middel van BOEST your mind: werken aan mentale veerkracht. In deze aanpak bieden wij HeyCoach en Coach op Locatie aan.

Wat kenmerkt BOEST your mind?

Merel: ’FrieslandCampina heeft niet 1 type medewerker. We hebben mensen die veelal achter hun laptop zitten of in overleg zijn, maar ook collega’s die dagelijks behoorlijk zware productiewerkzaamheden uitvoeren. Voor anderen, bijvoorbeeld in ons innovatiecentrum ziet een dag er weer anders uit. Met die achterliggende gedachte hebben we BOEST your mind ingericht: een goed gevulde blokkendoos. Met behulp van de bouwstenen uit de doos bouwen medewerkers aan een oplossing die voor hen werkt.’

Waarom passen HeyCoach en Coach op Locatie zo goed binnen BOEST your mind?

Merel: ‘Shared Ambition heeft een breed aanbod van producten in de totale range van job vitality tot en met psychologische zorg voor medewerkers die (deels) zijn uitgevallen. Een hele grote blokkendoos, dus! Daaruit hebben wij twee samenhangende producten gekozen die naadloos aansluiten op onze wensen: een laagdrempelige oplossing die medewerkers op maat bedient en hen effectief helpt bij het omgaan met (werk)druk. Medewerkers kunnen de bedrijfscoaches van HeyCoach en Coach op Locatie rechtstreeks benaderen, zonder goedkeuring door een leidinggevende. Dat werkt drempelverlagend.

De reacties en resultaten zijn positief!

’Naar mijn mening heeft FrieslandCampina het begrepen!’

Yvonne Stomphorst is psycholoog van Shared Ambition. Voor FrieslandCampina is zij Coach op locatie in Amersfoort en samen met zeven collega’s actief voor HeyCoach en Coach op Locatie. Daarnaast is zij namens Shared Ambition het centrale aanspreekpunt voor FrieslandCampina

Wat heeft Friesland Campina begrepen?

Yvonne: ‘De gedachte achter BOEST your mind is een waarheid als een koe: voorkomen is beter dan genezen! Als je medewerkers niet helpt om op een goede manier om te gaan met (werk-)druk maken ze een grotere kans om uit te vallen door ziekte. Dat brengt voor een bedrijf hoge kosten met zich mee. Door medewerkers hulp aan te bieden met een laagdrempelige oplossing die ze kunnen inzetten zoals het hen past, doe je als werkgever iets om dit te voorkomen. En … een medewerker die zich gehoord en geholpen voelt zal gemotiveerd zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen en na te denken over zijn/haar (werk-)druk.’

Kun je een voorbeeld geven van een praktijksituatie?

Op mijn spreekuur Coach op locatie meldde zich een medewerker met een hoog ervaren werkdruk en beginnende stressklachten, waaronder piekeren en slechter slapen. Bij ons eerste gesprek bleek hij – omdat hij zich zo vermoeid voelde – te zijn gestopt met sporten. Hij gaf toe aan zijn vermoeidheid, maar kon vervolgens niet goed in slaap komen en had daardoor nog meer tijd om te piekeren … In drie gesprekken heeft hij inzicht en tools verkregen om dit patroon te doorbreken en op een gezonde manier om te gaan met zijn vermoeidheid.

Zoals gezegd: (werk-)druk is een ‘hot’ thema. Er zijn dus ook veel oplossingen voor het probleem in de markt. Wat maakt HeyCoach en Coach op Locatie uniek?

Yvonne: ‘HeyCoach is een afgeschermde e-health applicatie. Met hulp van een coach – die ook Arbeid- en Organisatiepsycholoog is – kunnen medewerkers gebeurtenissen of lastige omstandigheden in hun werk- of privé-situatie op een rijtje te zetten.
HeyCoach is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en op werkdagen bereikbaar van 9.00-21.00 uur. Medewerkers kunnen zich aanmelden zonder tussenkomst van hun leidinggevende en er vindt geen verslag of rapportage plaats.
Net als HeyCoach is Coach op Locatie een in-company aanbod. Medewerkers die liever een coach face-to-face spreken kunnen op hun locatie een afspraak maken: zonder tussenkomst van en terugkoppeling naar hun leidinggevende.

In overleg met de medewerker kunnen de coaches van zowel HeyCoach als Coach op Locatie afstemming zoeken met bijvoorbeeld een bedrijfsarts of leidinggevende.

Wil je meer weten over HeyCoach en/of Coach op Locatie?
Wil je meer weten over Shared Ambition? Bellen kan natuurlijk ook: 033 433 70 10

Ga naar de inhoud