Coronacrisis

Coronacrisis is als vallen, opstaan en weer doorgaan!

We ontwaken uit een slechte droom en hebben te maken met een nieuwe realiteit, waar we ons op aan moeten passen. En dat zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Toch is dit proces van verandering voorspelbaar. En daarom kunnen we met de juiste inzet sneller uit de dip raken. Onze oplossingsgerichte krachten aanspreken. Mensen en organisaties die gebruik maken van deze kennis zijn sneller ‘back in business’.

Sommigen zagen het aankomen… maar de meeste van ons zijn verrast. De signalen van een pandemie waren er, maar ons meesterlijke brein verleidde ons om het te ontkennen; hoe erg kan zo’n griep nou zijn? En – in Italië is vast heel anders dan hier…  De beelden van Italiaanse IC’s drongen pas tot ons door, toen Brabant op slot ging. Rutte sprak tot ons en introduceerde de intelligente lock down. De ontkenning voorbij – de realiteit drong tot ons door.

In de voorbije maanden hebben we ons aanvankelijk neergelegd bij de situatie – aanvankelijk collectief verdoofd. We wisten niet wat we moesten voelen en toch was daar al vroeg de twijfel, de angst, de ergernis, de apathie. En toen kwamen boosheid en verwijten: begrip voor de situatie maakt plaats voor eigen belang. Teruggrijpen op wat je hebt en niet kwijt wil. De eensgezindheid – in o.a. onze volksvertegenwoordiging – verbrokkelt; we vallen terug op oude patronen, die ons houvast geven. We proberen grip te krijgen op negatieve berichten, twijfel en onrustgevoelens is – veelal defensief: passief en/of agressief.

Opstaan en weer doorgaan!

Shared Ambition heeft in deze crisisfase medewerkers van bedrijven geholpen om te gaan met de stress die deze crisis met zich meebrengt onder ander met behulp van ons online beeldbel programma HeyCoach. Maar er is meer nodig. Medewerkers in organisaties zullen weer op moeten staan en doorgaan. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daarom wijzen we u op 3 interventies om het proces van opstaan en weer doorgaan te versnellen:

  • Minday – om negatieve gevoelens te accepteren en de aandacht te leren richten op de positieve gevoelens die er ook zijn
  • Bounce – Veerkracht – om met de bouwstenen hoop, optimisme en vertrouwen aan de slag te gaan en te blijven gaan als het even niet lukt
  • Fit for the Job – om aan te passen aan de veranderde situatie; ondernemen met talenten om zo een gerichte bijdrage te leveren aan het herstel dat nodig is.

De eerste 2 interventies – mindfulness i.c.m. kernbegrippen positieve psychologie – helpen om de fase van verwarring en desoriëntatie te doorbreken, de positieve energie te hervinden en weer open te staan voor nieuwe mogelijkheden.

En weer doorgaan!

De derde interventie is gericht op die nieuwe mogelijkheden, op de kansen die deze crisis biedt: ga eens na wat je in huis hebt, wat er nodig is in deze tijd, hoe je daarop aan kunt sluiten, hoe je dat kunt regelen, en wat dit de organisatie en jouzelf oplevert. Deze derde interventie kun je als individu, maar ook als team gaan op pakken: ‘never waste a good crisis’. Hoe kun je het werk voor langere tijd anders organiseren, zodat je niet alleen klaar bent voor de 1,5 meter economie, maar ook duurzaam inzetbaar blijft op een manier die wellicht beter bij jouw werk-privé balans past of jouw behoefte aan autonomie, vrijheid, uitdaging of creativiteit. Waardoor je over enkele jaren kunt zeggen dat deze crisis jou, jouw organisatie, sterker heeft gemaakt.

Is er een keuze?

Er is veel wetenschappelijk bewijs voor de positieve impact voor eerste opvang tijdens een crisissituatie. Veel bedrijven zijn zich daarvan bewust en zetten deze kennis en deskundigheid ook met succes in. Datzelfde bewijs is er ook als het gaat om de inzet van een Veerkracht programma om medewerkers door een moeilijke – vaak ook langdurige – periode te loodsen; hoe blijf je positief als je weet dat je baan op de tocht staat of erger binnenkort verdwijnt. En we weten dat wanneer medewerkers bij kunnen dragen aan het oplossen van een vraagstuk van de organisatie dat henzelf aangaat, meer betrokken zijn – en sneller geaccepteerd wordt.

Hoe langer gerichte inzet van deze kennis achterwege blijft, hoeveel te trager zal het herstelproces verlopen. Deze parallel zien we ook in situaties van burnout/psychische klachten. Herstellen doet meestal iedereen… maar wat als je daar geen gerichte inzet op doet? Is er dan nog tijd en ruimte voor jou? Jouw organisatie?

Verlies geen onnodige tijd. Het is dus zaak om het vliegwiel tijdig aan te slingeren. Dat vraagt om een gerichte investering. Juist nu er – hoe beperkt ook – nog middelen zijn. Shared Ambition denkt mee om die middelen slim in te zetten. Niet meer, maar ook niet minder dan nodig is. Kort, compact, snel – een integrale aanpak gebaseerd op kennis van psychologie en organisatie.

Wetenschappelijk gezien is er geen keuze. Het is hard werken om weer toekomst te zien. Shared Ambition draagt na de eerste fase van ontkenning graag bij aan de bewustwording én het aanvaarden van de nieuwe mogelijkheden. Dat is de opdracht die we ons stellen. We gaan graag samen aan de slag.

Vallen, opstaan en weer doorgaan!

Onze laatste berichten over Corona

Lees hier al onze berichten Share it.

Corona werken psychologieCorona
15 mei 2020

Verruiming van mogelijkheden na Corona

Vanaf het moment dat het Covid-19 virus dwong vanuit huis te gaan werken heeft Shared Ambition haar dienstverlening omgezet naar ‘begeleiding op afstand’. Met als resultaat dat vrijwel alle psychologische begeleidingstrajecten ‘gewoon’ zijn doorgegaan en nieuwe aanmeldingen konden worden opgepakt. Tijdens de lockdown is het aantal aanvragen voor online coaching -zoals HeyCoach-…
Shared Ambition NUCorona
4 mei 2020

Zo helpt Shared Ambition NU

Of je nu bedrijfseigenaar, directeur, HR-medewerker, manager, leidinggevende of teamleider bent: vooral NU wil je wil jij weten hoe het met je medewerkers gaat. Maar juist NU is persoonlijk contact met de mensen die voor en met je werken niet eenvoudig. Het merendeel van je medewerkers kan waarschijnlijk goed omgaan…
Corona mentale weerbaarheidCorona
18 maart 2020

Corona and mental health (English)

Download the flyer 'Corona Resilience Plan for Employees' Download the flyer 'Corona Resilience Plan for Employers' The situation concerning the Corona-virus has a major influence on Dutch society and beyond. On the one hand it calls for practical measures to protect people's physical health, but there are also people who…

Beluister onze podcasts

De podcasts zijn ook te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en Soundcloud

Stel je vraag

Erik van der Ploeg, Director Business Development Shared Ambition

Eric van der Ploeg
(Directeur Business Development)

Erik.vanderploeg@sharedambition.com
(06) 22 99 22 08
Linkedin