Vanaf 2018 één organisatie met een volledig aanbod voor mentale gezondheid.

Graag brengen we je op de hoogte van een organisatiewijziging: vanaf nu vormen Shared Ambition en B&A Prometheus één organisatie die beschikt over de volledige keten van producten en diensten op het gebied van mentale gezondheid.

Samenwerking Shared Ambition en B&A

Waarom een nieuwe organisatie?

  • Omdat … werkgevers steeds meer te maken krijgen met mentale overbelasting onder hun medewerkers. Bovendien dragen zij het risico voor verzuim en de daarbij behorende kosten. Daaruit ontstaat een grotere behoefte aan efficiënte preventieve- en curatieve oplossingen.
  • Omdat … onderwerpen zoals vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in organisaties in de belangstelling staan. De vraag om leidinggevenden en medewerkers te trainen neemt als gevolg daarvan toe.
  • Tenslotte … zien we dat de arbeidsmarkt in beweging komt waardoor binnen organisaties vraagstukken ontstaan rondom mobiliteit en loopbaan.

Bundeling van krachten: de voordelen voor onze klanten

In onze nieuwe organisatie kunnen wij op alle eerdergenoemde thema’s een oplossing bieden. Dit doen wij met een stabiele, landelijke dekking van bedrijfspsychologen, senior coaches, trainers en loopbaanadviseurs.

  • Shared Ambition is specialist in psychologische arbeidsgerelateerde zorg.
  • B&A Prometheus is expert op het gebied van veerkracht en mentale vitaliteit.
  • B&A Career Management heeft expertise in loopbaanontwikkeling en trainingen.

Wat merk je van de samenvoeging?

Wat blijft:
De bekende producten blijven bestaan, echter niet altijd onder dezelfde naam. De voorwaarden en kwaliteit houden we natuurlijk hetzelfde. De vaste consultants blijven bij de nieuwe organisatie betrokken.

Vanaf nu:
Kunnen we organisaties ook helpen bij geïntegreerde vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld:
– Educatie/trainingen voor leidinggevenden en/of workshops voor medewerkers op het gebied van mentale vitaliteit;
– Interventies op thema’s als veerkracht, stress, mindfulness en slaap;
– E-Health, E-Coaching en E-Learning;
– Loopbaanvraagstukken.

Meer weten?

Erik van der Ploeg, Director Business Development Shared Ambition

Erik van der Ploeg

Directeur Business Development
erik.vanderploeg@sharedambition.com – 06 2299 2208

Rein Zuidema

Managing Director
rein.zuidema@sharedambition.com – 06 5392 0237

Marjolijn Punt

Voormalig directeur B&A Groep / senior consultant Shared Ambition marjolijn.punt@sharedambition.com – 06 2502 1622