Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Op donderdag 30 maart jl. hebben we tijdens het jaarlijkse Adler Event dat Shared Ambition organiseert in samenwerking met het NWIP, aandacht besteed aan de impact van pesten. Hier lees je een kort verslag van David Rebergen, Manager Opleiding & Ontwikkeling bij Shared Ambition en een interview met Christelle Schläpfer, een van de sprekers.

The impact of bullying

Het verminderen van pestgedrag en het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur

Pestgedrag komt wereldwijd voor. De impact op slachtoffers is enorm. Tegenwoordig komt ook steeds vaker online pestgedrag voor.
Pestgedrag heeft een repeterend en sociaal karakter. Het komt vaker voor als er onduidelijke normen zijn en rolverwarring. Pestgedrag heeft te maken met onze behoefte om gezien te worden en bij een groep te horen. Een individu is nooit een veroorzaker van het pestgedrag tegen hem of haar, het kan iedereen overkomen. Je kunt de volgende formule hanteren:

inferieure gevoelens x het gevoel er niet bij te horen + faciliterende omgeving (pestgedrag is oplossing) = pestgedrag

Er is sprake van verschillende rollen: het slachtoffer, de dader, de volger, de toeschouwer en de ‘machtige’ die vanuit zijn of haar rol invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld de leidinggevende of docent).
Tijdens de bijeenkomst hebben we o.l.v. Christelle Schläpfer en Renie Bahlman met elkaar onderzocht welke factoren uit de formule van belang zijn bij de verschillende rollen. Vandaaruit hebben we met elkaar gesproken over interventies die van belang zijn bij de verschillende factoren en rollen. Terugkerende elementen in de interventies zijn duidelijke normen en een veilige omgeving met duidelijke rollen waarin iedereen van toegevoegde waarde is. Bemoediging en erkenning is bij elke rol van belang, waarbij wordt duidelijk gemaakt door de omgeving dat pestgedrag niet de oplossing is.

Download het artikel van Christelle Schläpfer

Bron vermelding:
Kristina Reiss
Fritz Fränzi, Das Schweizer Eltern Magazin

NWIP - Shared Ambition - Adler event
NWIP - Shared Ambition - Adler event
NWIP - Shared Ambition - Adler event
Ga naar de inhoud