Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Nog maar kortgeleden was het de ‘De week van het Werkgeluk’. Niet alleen in Nederland maar ook over de grens kreeg het thema aandacht. Zo ook bij Shared Ambition, want werkgeluk (-plezier en welbevinden) speelt in veel trajecten die wij begeleiden een centrale rol. Maar in dit interview speciale aandacht voor het werkgeluk van drie van onze eigen psychologen. En het geluk, dat spat er vanaf!

Annet Bos

Annet Bos

Kalinka Winkelman_Shared Ambition

Kalinka Winkelman

Yvonne Stomphorst - Shared Ambition

Yvonne Stomphorst

Wat draagt bij aan jouw werkgeluk?

Annet

‘Ik vind het erg leuk om met mensen op zoek te gaan naar de gedragspatronen die hen hinderen om hun potentieel te benutten en zo hun persoonlijk welbevinden in de weg staan. Het is dankbaar werk als het kwartje valt en je vervolgens ziet dat mensen de moed en het doorzettingsvermogen hebben om te gaan oefenen met nieuw gedrag.’

Yvonne

‘Dat ik, specifiek vanuit de methodische (vak)inhoud van Shared Ambition en vanuit verschillende invalshoeken een heel afwisselend palet aan werkzaamheden heb waarmee ik steeds een bijdrage kan leveren. Een wezenlijke bijdrage voor de cliënt maar ook voor de bedrijfsarts of andersoortige verwijzer, voor de werkgever en mijn klant, voor mijn collega’s in de netwerkorganisatie. Het geeft afwisseling, kleur en veel voldoening als je een individu of een organisatie verder hebt kunnen helpen of beweging kunt realiseren.’

Kalinka

‘Het geeft een fijn en dankbaar gevoel, wanneer het een coachee lukt om inzicht te krijgen in het eigen hoe en waartoe en op weg gaat om het eigen gedrag te veranderen.’

‘’Life is not about waiting for the storms to pass. It’s about learning how to dance in the rain.” – Vivian Greene

Op welke manier heeft de methodiek die consultants van Shared Ambition inzetten jou persoonlijk geholpen om te blijven voorzien in je eigen werkgeluk?

Met de kennis over je persoonlijke profiel, weet je ook welke werkzaamheden nodig zijn om energiek en vol werkvermogen je werk te blijven doen. En wat je kunt doen als daarin een disbalans dreigt te ontstaan. Door te blijven reflecteren op eigen motieven en voorwaarden blijven we ons gericht verder ontwikkelen binnen de organisatie. Zolang je je werk met heel veel liefde doet, zijn er altijd mogelijkheden om de context zó te beïnvloeden dat deze (opnieuw) bij je past.

Hoe kan de methodiek van Shared Ambition zorgen voor een duurzame vorm van werkgeluk bij medewerkers?

Shared Ambition werkt in haar begeleidingsmethodiek vanuit een zogenaamd behoeftenmodel (Adler). Dit eenvoudige model is inzicht gevend voor mensen. In korte tijd ziet men waar de schoen wringt én wat er moet gebeuren om de situatie te veranderen. Je eigen handleiding bewust kennen en weten te gebruiken: weten wat je werkelijk drijft, en waar jouw persoonlijke ‘gouden rand’ zit, maar ook welke omstandigheden ervoor zorgen dat de minder mooie kant van jezelf naar boven komt. Met deze inzichten en bijbehorend persoonlijk plan kunnen onze cliënten weer lange tijd vooruit. Door goed te weten waar je behoeften liggen, kun je niet alleen je werk maar zelfs je eigen levensplan duurzaam vormgeven. “Follow your heart but take your brain with you.” (Alfred Adler)

Welke interventie van Shared Ambition werkt volgens jou het meest krachtig in het ontsluiten van nieuw werkgeluk?

In het behoeftenmodel zien mensen in één oogopslag welke niet-helpende gedragsstrategieën zij hanteren én welke behoefte daarachter zit. Ook zien zij wat zij kunnen gaan doen om weer in balans te komen en duurzaam terug te keren naar werk. Van intake tot nazorg zijn we continue bezig om mensen weer in hun kracht te zetten en regie te laten nemen over hun situatie. Er hoeft niet altijd een negatieve stressor te zijn. Ook vanuit de positieve kant belicht, kijken we wat medewerkers en leidinggevenden nodig hebben om duurzaam inzetbaar en veerkrachtig te zijn en te blijven in werk.

Ga naar de inhoud