Skip to main content
Shared Ambition is onderdeel van

Utrecht 14 september – Shared Ambition sluit zich aan bij Zorg van de Zaak Netwerk. Daarmee versterkt zij Zorg van de Zaak, het grootste platform van Nederland voor ondersteuning van mensen op impactvolle momenten die van invloed zijn op het vermogen om te participeren.

Samen werken aan een gezonder, vitaler, gelukkiger Nederland

Rein Zuidema, directeur-eigenaar van Shared Ambition: “Zorg van de Zaak Netwerk heeft al langer geleden het voortouw genomen in de markt om meer samenhang te brengen in de verschillende vormen van ondersteuning van mensen die dreigen uit te vallen of al arbeidsongeschikt zijn. Graag sluiten wij ons aan bij de missie van Zorg van Zaak om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.”

Meer toegevoegde waarde voor alle betrokkenen

Bas Tomassen, directievoorzitter van Zorg van de Zaak Netwerk: “De interventies van Shared Ambition richten zich op het versterken van persoonlijke groei, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en betrokkenheid. Medewerkers die zich op deze onderdelen ontwikkelen, realiseren een grotere toegevoegde waarde voor elke organisatie. Deze benadering sluit naadloos aan op onze visie op de ontwikkeling van vitale organisaties. Een goede match dus. Als onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk behoudt Shared Ambition haar eigen profiel en participeert zij in de gezamenlijke aanpak van de bedrijven in ons netwerk voor gemeenschappelijke klanten die meer samenhang en synergie in de verschillende vormen van ondersteuning en zorg rond duurzame inzetbaarheid nastreven.”

Over Shared Ambition

Shared Ambition is een landelijke  dienstverlener op het gebied van arbeidsgerelateerde psychologische interventies,  coaching en training voor mensen die mentaal uit balans zijn. Shared Ambition is opgericht in 2001 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot vertrouwde businesspartner voor bedrijven en instellingen in onderwijs,  gezondheidszorg en de grootzakelijke markt. Daarnaast is Shared Ambition voorkeursleverancier van diverse inkomens- en collectieve ziektekostenverzekeraars.

Over Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak is hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Wij bereiken via  67.000 werkgevers ruim 1,3 miljoen werkenden. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die met elkaar integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven. En die passende ondersteuning en zorg leveren op de momenten waarin dat nodig of gewenst is. Zorg van de Zaak is hoofdsponsor van de Koninklijke Wandelbond Nederland en ondersteunt daarmee de groeiende maatschappelijke aandacht voor welzijn, vitaliteit en preventie. Voor meer informatie: www.zorgvandezaaknetwerk.nl

Als je vragen hebt over dit bericht kun je die richten aan sales@sharedambition.com. We zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.

Ga naar de inhoud